เมืองซากะ ดินแดนแห่งวัฒนธรรม

Last updated: 2017-08-02  |  1614 View  |  Gallery

เมืองซากะ ส่วนหนึ่งแห่งภูมิภาคคิวชู สามารถเดินทางจากประเทศไทยบินมาลงที่ฟุกุโอกะซึ่งใช้เวลาโดยประมาณ 6 ชั่วโมง และจากฟุกุโอกะไปจังหวัดซากะถ้าเดินทางโดยรถไฟจะใช้เวลาประมาณ 40 นาที หรือถ้านั่งรถบัสจะใช้เวลาประมาณ 70 นาที จังหวัดซากะเป็นสถานที่ที่มีสิ่งที่น่าใจ