เยือนสักการสถาน โบสถ์อันซีนริมฝั่งโขง

ประสบการณ์การเดินทางแสวงบุญ ณ สักการะสถาน พระมารดาแห่งมรณสักขีแห่งประเทศไทย หมู่บ้านสองคอน ต.โป่งขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร