10 เรื่องน่ารู้ ก่อนมุ่งสู่ตุรกี

Last updated: 4 Oct 2019  |  100108 Views  | 

10 เรื่องน่ารู้ ก่อนมุ่งสู่ตุรกี

        ตุรกี ดินแดนแสนมีเสน่ห์ราวกับต้องมนต์ ที่ไปประเทศเดียวได้เที่ยวถึง 2 ทวีป ประเทศที่รวมวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกผสมผสานกัน เต็มไปด้วยเรื่องราวแห่งตำนานและประวัติศาสตร์ที่ทั้งโลกจดจำ ไม่ว่าจะเป็น ประวัติศาสตร์เมืองทรอยและม้าไม้ (Troy and Trojan Horse) ตำนานเรือโนอาห์ (Noah’s Ark) อารยธรรมของจักรวรรดิออตโตมัน (Ottoman Empire) ฯลฯ

        ด้วยความสวยงามแปลกตาและราคาที่จับต้องได้ ช่วงนี้ตุรกีจึงเป็นอีกประเทศที่ชาวไทยนิยมไปเยี่ยมเยือน วันนี้พาราไดซ์ อินเตอร์ ทัวร์ มี 10 เรื่องน่ารู้ ก่อนมุ่งสู่ตุรกี ️มาฝากกันค่ะ


1. เมืองหลวง

        หลายคนเมื่อเอ่ยถึงตุรกี อาจคุ้นหูชื่อเมืองอิสตันบูล (Istanbul) แต่อิสตันบูล ไม่ใช่เมืองหลวงของตุรกีนะคะ เมืองหลวงของตุรกีแท้จริงแล้วคือ อังการ่า (Ankara) อังการ่าเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากอิสตันบูล ตั้งอยู่ใจกลางประเทศพอดี มีประชากรประมาณ 3.9 ล้านคน

        ส่วนอิสตันบูล (Istanbul) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและมีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกี ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งทำให้อิสตันบูลเป็นเมืองสำคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั่งเทรซ) และทวีปเอเชีย (ฝั่งอนาโตเลีย)

2. ดินแดนสองบุคลิกเพียงหนึ่งเดียวในโลก

        ประเทศตุรกีมีรูปร่างคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความยาวมากกว่า 1,600 กิโลเมตร มีอาณาเขตพาดผ่านแผ่นดินทั้งยุโรปและเอเชียผนึกแน่นเป็นเนื้อเดียว ตุรกีในฝั่งเอเชียซึ่งครอบคลุมบริเวณส่วนใหญ่ของคาบสมุทรอานาโตเลีย นับเป็นพื้นที่ร้อยละ 97 ของประเทศ และถูกแยกจากตุรกีฝั่งยุโรปด้วยช่องแคบบอสพอรัส ตุรกีในฝั่งยุโรปซึ่งตั้งอยู่บนคาบสมุทรบอลข่านมีพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 3 ของทั้งประเทศ

        ด้วยเหตุนี้ ตุรกีจึงมีวัฒนธรรมที่ผสมผสานระหว่างเอเชียและยุโรป เต็มไปด้วยรากประวัติศาสตร์อารยธรรมที่เก่าแก่และความหลากหลายของชนหลายกลุ่มนับแต่ 2,500 ปีก่อนคริสตกาล เป็นดินแดนสองบุคลิกเพียงหนึ่งเดียวของโลกที่แท้จริง
3. ดินแดนแห่งตำนานและประวัติศาสตร์

        ตุรกีเป็นนครที่อุดมไปด้วยเรื่องราวแห่งตำนานและประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นสงครามเมืองทรอย และม้าไม้อันลือลั่น มีเมืองอิสตันบูล อดีตเมืองหลวงแห่ง 3 อาณาจักร มีร่องรอยอารยธรรมของดินแดนในตอนกลางอนาโตเลีย มรดกโลกทั้งทางด้านธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมในบริเวณที่เรียกว่า คัปปาโดเกีย มีทัศนียภาพอันน่าอัศจรรย์แห่งหุบเขาเกอเรเม ปามุกคาเล หรือ ปราสาทปุยฝ้ายที่ธรรมชาติรังสรรค์ มีเมืองเอเฟซุส นครโบราณที่พรั่งพร้อมไปด้วยร่องรอยอารยธรรมแห่งกรีก-โรมัน

4. สภาพภูมิประเทศ

        ด้วยสภาพภูมิประเทศที่หลากหลายของตุรกี ทำให้เกิดเป็นทัศนียภาพที่แปลกตาออกไป เป็นผลมาจากการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลาหลายพันปี และยังคงปรากฏให้เห็นในปัจจุบันในรูปของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ และภูเขาไฟระเบิดใน บางครั้ง ช่องแคบบอสฟอรัสและช่องแคบดาร์ดาเนลเลสก็เกิดจากแนวแยกของเปลือกโลกที่วางตัวผ่านตุรกีทำให้เกิดทะเลดำขึ้น


5. เวลาในประเทศ

ช่วงฤดูร้อน ช่วงเดือนเมษายน – เดือนกันยายน ช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง

ช่วงฤดูหนาว ช่วงเดือน ตุลาคม-เดือนมีนาคม ช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง

6. สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน

สกุลเงินของตุรกีคือ ลีร่าใหม่ตุรกี (New Turkish Lira - TRY)

อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลล่าร์สหรัฐ ประมาณ 5 ลีร่าใหม่ตุรกี หรือเงินไทย 1 ลีร่าใหม่ตุรกี ประมาณ 7 บาท (อัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน แนะนำให้เช็คก่อนแลกเงินอีกครั้งค่ะ)

7. ไฟฟ้า

        ตุรกีใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ ปลั๊กเป็นแบบเขี้ยวกลม 2 เขี้ยว หากใครอยากจะเดินทางไปเที่ยวอย่าลืมเตรียมหัวแปลงปลั๊กไฟไปด้วยนะคะ

8. รหัสโทรศัพท์

        รหัสโทรศัพท์ของตุรกีคือ 90 รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ คือ 00 เช่น ถ้าต้องการโทรศัพท์กลับมาที่กรุงเทพฯ จากตุรกี ให้กดหมายเลข 00 ตามด้วย รหัสประเทศไทย 66 รหัสจังหวัดกรุงเทพฯ 2 ตามด้วยหมายเลขปลายทาง ที่ต้องการ 7 หลัก (เช่น 00-66-2-497-8928)


9. ฤดูกาล

        ประเทศตุรกีมี 4 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูใบไม้ผลิ (เดือนเมษายน –เดือนพฤษภาคม) ฤดูร้อน (เดือนมิถุนายน-เดือนกันยายน) ฤดูใบไม้ร่วง (เดือน ตุลาคม- เดือนพฤศจิกายน) และฤดูหนาว (เดือน ธันวาคม – เดือนมีนาคม)

10. ฤดูกาลน่าเที่ยว

        สำหรับช่วงที่น่าเที่ยวที่สุดในตุรกีคือ ช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิและต้นฤดูร้อน (เดือนพฤษภาคม-เดือนมิถุนายน) และช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วง (ช่วงเดือนตุลาคม) เนื่องจากเป็นช่วงที่มีอากาศเย็นสบาย ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป
 

>>>>>> ดูโปรแกรมทัวร์ตุรกีที่น่าสนใจ คลิก!

 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy