Sales & Reservation 5 อัตรา

Sales & Reservation
รับสมัครพนักงานในตำแหน่ง Sales & Reservation
โดยผู้ที่สนใจจำเป็นต้องมีคุณสมบัติดังนี้


1.  อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่จำกัด เพศ วุฒิการศึกษา ( บริษัทจะพิจารณาจาก ทัศนคติและประสบการณ์เป็นหลัก)
2.  บุคลิกดี มีใจรักการบริการ
3.  หากสามารถใช้งานระบบสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน เช่น Galileo, Amadeus จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4.  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
5.  สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้(สำคัญมาก)
6.  สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Windows, Words, Excel, Powerpoint
7.สามารถพิมพ์ดีดสัมผัส ไทย/อังกฤษ ได้ในระดับดี 30 คำ/นาที ขึ้นไป


* ทุกตำแหน่ง ส่งเอกสารแนะนำตัว ระบุข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการศึกษา ประสบการณ์ที่ผ่านมา พร้อมรูปถ่ายที่ชัดเจน เบอร์โทร ส่งทาง E-mail: ที่ info@paradiseintertour.com บริษัทฯจะพิจารณาเบื้องต้นจากเอกสารการสมัครทาง E- mail หากตรงตามหลักเกณฑ์จะนัดหมายเพื่อเข้าสัมภาษณ์อีกครั้ง
หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ โทร: 087-489-8888
ต่อแผนกบุคคล ได้ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy