ทัวร์ยุโรป : อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์

SKU : PKE07

7วัน 4คืน กำหนดการเดินทางเดือนมิถุนายน - กันยายน 2562 โดยสายการบินเอมิเรตส์

Share

Product Description

ทัวร์เยอรมัน 7วัน 4คืน  ทัวร์ยุโรป : อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์  เที่ยวครบ มิลาน เจนัว ยอดเขาทิตลิส ชมความงดงามของประเทศที่คนนิยมไปมากที่สุด โดยสายการบินเอมิเรตส์ โปรแกรมทัวร์ยุโรป ปีใหม่ ทัวร์ช่วงวันหยุด ทัวร์เทศกาล บินดีอยู่ดีสะดวกสบายและอบอุ่นใจกับการบริการจากไกด์มืออาชีพต้องเราเท่านั้น เที่ยวครบไฮไลท์สำคัญ

 

  • มิลาน
  • เจนัว
  • ยอดเขาทิตลิส
  • ลูเซิร์น
  • เมืองคูร์
  • เซนต์กัลเลน
  • เซนต์มอริตส์
  • ทะเลสาบโคโม่
  • Serravalle Designer Outlet

 

คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเชคโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่ม สีเขียว" นี้เลยจ้าาาา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ทัวร์ยุโรป : อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน แบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้าา

 

โปรแกรมการเดินทาง  

วันที่แรก  พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4ประตู 9แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

 

วันที่สอง  แวะเปลี่ยนเครื่อง ออกเดินทางสู่ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี นำท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก ของสมาพันธรัฐสวิสระหว่างชมทิวทัศน์สองข้างทางและสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติแห่งสวิสเซอร์แลนด์  นำท่านสู่ ยอดเขาทิตลิส แหล่งเล่นสกีของสวิตเซอร์แลนด์ภาคกลาง บนยอดเขาแห่งนี้หิมะจะไม่ละลายตลอดทั้งปี นั่งกระเช้ายักษ์ที่หมุนได้รอบทิศเครื่องแรกของโลกที่ชื่อว่า REVOLVING ROTAIR จนถึงสถานีบนยอดเขาทิตลิสหลังจากนั้นให้ท่านได้สนุกกับกิจกรรมบนยอดเขาแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นการ ชมถ้ำน้ำแข็งซึ่งเป็นถ้ำที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ หรือสามารถเดินไปยัง TITLIS CLIFF WALK สะพานแขวนบนยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรป

 

วันที่สาม นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น อดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด์ เป็นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป นำท่านชมและแวะถ่ายรูปกับ สะพานไม้ชาเปล หรือสะพานวิหาร นำท่านชม รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง  จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเซนต์กัลเลน เป็นเมืองทางตอนเหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านชม เขตเมืองเก่า อาคารบ้านเรือนสมัยเก่าเป็นแบบเฉพาะของสไตล์บาร็อค เป็นแบบเฉพาะของสไตล์บาร็อคจากนั้นนำท่านถ่ายรูป มหาวิหารเซนต์กัลเลน และ ห้องสมุดแอบบีย์ ห้องสมุดที่เก่าแก่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์

 

วันที่สี่ นำท่านเดินทางสู่ เมืองคูร์ เมืองเก่าริมแม่น้ำไรน์ เมืองนี้เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 5,000 ปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์มอริตส์ เป็นเมืองรีสอร์ทหรูในหุบเขาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถไฟ BERNINA EXPRESS หนึ่งในเส้นทางของรถไฟ Glacier Express ซึ่งเป็นรถไฟ Panoramic Train ที่ช้าที่สุดเพื่อให้ท่านสัมผัสบรรยากาศเส้นทางรถไฟที่เก่าแก่และสวยงาม เป็นเส้นทางมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่ง ท่านได้ชื่นชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงามราวกับสรวงสวรรค์ โดยรถไฟนั้นจะเดินทางข้ามผ่านเทือกเขาแอลป์บนความสูงกว่า 2000 เมตรจากกระดับน้ำทะเล และยังเป็นเส้นทางสายมรดกโลกทางธรรมชาติที่องค์การ UNESCO ให้การยอมรับ 

 

วันที่ห้า อิสระให้ท่านได้เดินเล่นบริเวณ ทะเลสาบโคโม ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงมิลาน เมืองสำคัญทาง ภาคเหนือของอิตาลี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปิอาซซ่า เดล ดูโอโม่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน  อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัยและช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ซึ่งมีจำหน่ายมากมายในบริเวณ กัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล หรือจะเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย

 

วันที่หก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเจนัว เมืองใหญ่สุดของ อิตาลีทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ นำท่านถ่ายรูปบริเวณ อ่าวเจนัว อันเป็นท่าเทียบเรือสาราญ เรือยอชท์หรู  นำท่านถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารซานลอเรนโซ สร้างขึ้นในแบบโรมันเนสค์และโกธิค อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกตามอัธยาศัยจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Serravalle Designer Outlet เป็นสถานที่ที่รวมสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนมจากหลากหลายเมืองและจากดีไซเนอร์ชั้นนำระดับแถวหน้าของอิตาลี 


 

วันเจ็ด เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

  

เดินทางโดยสายการบิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ทัวร์ยุโรป : อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7วัน 4คืน   แบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้าา

คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเชคโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่ม สีเขียว" นี้เลยจ้าาา

Related Product
New

ZE18 อิตาลี

7วัน 4คืน เดือนกันยายน - ธันวาคม 2562 เดินทางโดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์

 
฿ 38,999 ฿ 38,999
New

ZE19 ทัวร์โครเอเชีย

7วัน 4คืน เดือนตุลาคม 62 - มีนาคม 63 โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์

 
฿ 39,999 ฿ 39,999
New

ZE17 ทัวร์ยุโรป ยุโรปตะวันตก

7วัน 5คืน เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 62 ทัวร์ปีใหม่ โดยสายการบินอีวีเอ แอร์เวย์

 
฿ 42,999 ฿ 42,999
New

DEU41 ทัวร์นิวซีแลนด์

9วัน 7คืน เดือนธันวาคม 2562 ทัวร์ปีใหม่ โดยสายการบินไทย

 
฿ 122,000 ฿ 122,000
Recently Viewed
No recently viewed.