ทัวร์ยุโรป : เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์

SKU : PKE09

Product Description

ทัวร์เยอรมัน 7 วัน 4 คืน  ทัวร์ยุโรป : เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์  เที่ยวครบ มิวนิค จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ ซาลบูร์ก  ชมความงดงามของประเทศที่คนนิยมไปมากที่สุด โดยสายการบินเอมิเรตส์   โปรแกรมทัวร์ยุโรป ปีใหม่ ทัวร์ช่วงวันหยุด ทัวร์เทศกาล บินดีอยู่ดีสะดวกสบายและอบอุ่นใจกับการบริการจากไกด์มืออาชีพต้องเราเท่านั้น เที่ยวครบไฮไลท์สำคัญ

  • มิวนิค
  • จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์
  • ซาลบูร์ก
  • สวนมิราเบล 
  • หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์
  • อินส์บรูค
  • ปราสาทนอยชวานสไตน์
  • ลูเซิร์น
  • สะพานไม้ชาเปล
  • รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน

คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเชคโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร"กดปุ่ม สีเขียว" นี้เลยจ้าาาา

โปรแกรมการเดินทาง  

วันที่แรก  พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T        สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

วันที่สอง  ถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง เดินทางสู่ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี นำท่านถ่ายรูปด้านหน้า สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ BMW WELT อาคารสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ที่ออกแบบ เป็นรูปเมฆภายในจัดแสดงรถยนต์รุ่น ใหม่ทุกรุ่นของบีเอ็มดับบลิว นำท่านถ่ายรูปบริเวณด้านหน้า พระราชวังนิมเฟนบูร์ก เป็นวังฤดูร้อนของพระราชวงศ์ผู้ปกครองบาวาเรีย นำท่านสู่บริเวณ จัตุรัสมาเรียน ย่านเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของมิวนิค

วันที่สาม นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลบูร์ก ประเทศออสเตรีย ระหว่างทางมีวิวทิวทัศน์สวยงามเป็นเอกลักษณ์ออสเตรีย นำท่านชม สวนมิราเบล  ให้ท่านเก็บบันทึกภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก นำท่าน ชมเมืองเก่าซาลบูร์ก ที่มีชื่อเสียงในสถาปัตยกรรมบาร็อค ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเก่า  

วันที่สี่ ออกเดินทางสู่ เมืองฮัลล์สตัทท์ หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบโอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด ออกเดินทางสู่ เมืองอินส์บรูค เป็นเมืองหลวงของแคว้นทีโรล เป็นเมืองเอกด้านการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรีย แอลป์ ชม หลังคาทองคำ เป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินส์บรูค 

วันที่ห้า  เดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น เมืองชนบทเล็กๆ ที่ตั้งอยู่สุดถนนสายโรแมนติกเคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยุคโรมัน นำท่านเข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ ซึ่งเป็นปราสาทตั้งอยู่ในเทือกเขา สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย เป็นปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก 

วันที่หก เดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น อดีตหัวเมืองโบราณของสวิตเซอร์แลนด์  อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย  นําท่านถ่ายรูปกับ สะพานไม้ชาเปล หรือสะพานวิหาร ซึ่งข้ามแม่นํ้ารอยซ์เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก นําท่านชม รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง 

วันเจ็ด เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


กำหนดการเดินทางราคาท่านละ
19-25 มิ.ย. 256241,900
3-9 / 17-23 ก.ค. 2562
8-14 ส.ค. 2562
4-10 / 18-24 ก.ย. 2562
2-8 /10-16  ต.ค. 2562
17-23 / 22-28 ต.ค. 2562

 

เดินทางโดยสายการบิน

 

คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเชคโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่ม สีเขียว" นี้เลยจ้าาา

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ทัวร์ยุโรป : เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน   แบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้าา

 


 

Related Product
New

AGE16

10วัน 7คืน เดินทางช่วงเดือนกันยายน – ธันวาคม 62 โดยสายการบินไทย

 
฿ 63,900 ฿ 63,900
New

AGE17

9วัน 6คืน เดินทางช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 62 โดยสายการบินไทย

 
฿ 59,900 ฿ 59,900
New

AGE15

8วัน 5คืน เดินทางช่วงเดือนกันยายน 62 - มกราคม 63 โดยสายการบินไทย

 
฿ 64,900 ฿ 64,900
New

ZE44

7วัน 5คืน กำหนดการเดินทางเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 62 โดยสายการบินอีวีเอ แอร์เวย์

 
฿ 39,999 ฿ 39,999
Recently Viewed
No recently viewed.