ทัวร์ยุโรป : ออสเตรีย ซิดนีย์ แคนเบอร์ร่า เมลเบิร์น

SKU : DEU14

Share

Product Description

ทัวร์ยุโรป 7 วัน 4 คืน  ทัวร์ยุโรป : ออสเตรีย ซิดนีย์ แคนเบอร์ร่า เมลเบิร์น เที่ยวครบ  ซิดนีย์  โอเปร่าเฮ้าส์  แคนเบอร์ร่า  ชมความงดงามของประเทศที่คนนิยมไปมากที่สุด  โดยสายการบินไทยโปรแกรมทัวร์ยุโรป ปีใหม่ ทัวร์ช่วงวันหยุด ทัวร์เทศกาล บินดีอยู่ดีสะดวกสบายและอบอุ่นใจกับการบริการจากไกด์มืออาชีพต้องเราเท่านั้น เที่ยวครบไฮไลท์สำคัญ

  • ซิดนีย์  
  • โอเปร่าเฮ้าส์ 
  • แคนเบอร์ร่า
  • ชมพาเหรดเพนกวินที่เกาะฟิลลิป
  • นั่งรถไฟจักรไอน้ำโบราณ
  • เมลเบิร์น

คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเชคโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร"กดปุ่ม สีเขียว" นี้เลยจ้าาาา

โปรแกรมการเดินทาง  

วันที่แรก คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว D 16-19  เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและการเช็คอิน เพื่อออกเดินทางสู่ มหานครซิดนีย์ โดยสายการบินไทย

วันที่สอง เดินทางถึงสนามบินคิงฟอร์ดสมิธ นครซิดนีย์ นำคณะเดินทางสู่ สวนสัตว์พื้นเมือง Featherdale Wildlife Park ซึ่งเป็นที่ตั้งของสัตว์พื้นเมืองของออสเตรเลียที่มีมากกว่า 1,700 ชนิด นำท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเมาเท่น เปรียบเสมือนเจ้าหญิงแห่งหุบเขาสีน้ำเงิน 

วันที่สาม นำท่านเที่ยวชม มหานครซิดนีย์ เมืองหลวงที่สวยงามซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าอ่าว ชมย่านบุกเบิก “เดอะร็อก” ชมภาพอันงดงามของ สะพานฮาเบอร์และโรงละครโอเปร่าที่สวยงาม ผ่านชมย่านที่ทำการสำคัญของรัฐนิวเซ้าท์เวลล์ เดินทางสู่ ซิดนีย์ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในเมืองซิดนีย์ และสูงเป็นอันดับสองของประเทศ ที่นี่ท่านสามารถชมวิวของตัวเมืองซิดนีย์โดยรอบ จากนั้นนำท่าน ล่องเรือ Captain Cook Cruise ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ของอ่าวซิดนีย์ ซึ่งท่านจะได้ชื่นชมกับความเป็นธรรมชาติของอ่าวที่สวยงามเป็นอันดับสองของโลก จากนั้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าในห้าง DAVID JONE, MYER, Queen Victoria Building ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่และหรูหรา 


วันที่สี่ นำคณะออกเดินทางสู่ กรุงแคนเบอร์ร่า เมืองหลวงใหม่ของประเทศออสเตรเลีย นำท่านเที่ยวชม กรุงแคนเบอร์ร่า เที่ยวชม ทะเลสาบเบอร์เล่ย์ กริฟฟิน ทะเลสาบอันกว้างใหญ่ใจกลางเมือง

วันที่ห้า ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศสู่ เมืองเมลเบิร์น นำท่านเที่ยวชม เมืองเมลเบิร์น นครหลวงของรัฐวิคตอเรีย เมืองที่มีรถรางและสวนสาธารณะเจ้าของฉายา Garden City ชมสวนสาธารณะฟิตซรอย ออกเดินทางสู่กาะฟิลลิป ระหว่างเส้นทางผ่านเขตไวน์เนอรี่ในเขตกิปส์แลนด์ที่มีชื่อเสียงของรัฐวิคตอเรีย นำท่านเข้าสู่ เขตอนุรักษ์นกเพนกวินแห่งทะเลใต้ มีอาคารนิทรรศการรูปภาพและเรื่องราวเกี่ยวกับสายพันธุ์ของเพนกวินในทวีปต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่หก นำคณะออกเดินทางสู่ สถานี รถไฟจักรไอน้ำโบราณ รถไฟเคลื่อนไปตามเส้นทางรถไฟสายเก่าอายุกว่า 100 ปี ซึ่งแต่เดิมเคยใช้เป็นเส้นทางในการขนถ่ายลำเลียงถ่านหินระหว่างเมือง นำท่านเดินทางกลับสู่ นครเมลเบิร์น ศูนย์กลางแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำมากมาย บนย่าน Bourke Street Mall และ Swanston Walk รวมทั้งห้างสรรพสินค้าเดวิดโจนส์ และไมเยอร์อีกด้วย

วันที่เจ็ด นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 


กำหนดการเดินทาง

กำหนดการเดินทางราคาท่านละ
13 – 19 กรกฎาคม 256287,000.-
27 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562
10 - 16 สิงหาคม 2562

 

เดินทางโดยสายการบิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ทัวร์ยุโรป : ออสเตรีย ซิดนีย์ แคนเบอร์ร่า เมลเบิร์น 7 วัน 4 คืน แบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้าา

 

คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเชคโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่ม สีเขียว" นี้เลยจ้าาา

 

Related Product
New

DEU41 ทัวร์นิวซีแลนด์

9วัน 7คืน เดือนธันวาคม 2562 ทัวร์ปีใหม่ โดยสายการบินไทย

 
฿ 122,000 ฿ 122,000
New

ZE19 ทัวร์โครเอเชีย

7วัน 4คืน เดือนตุลาคม 62 - มีนาคม 63 โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์

 
฿ 39,999 ฿ 39,999
New

ZE17 ทัวร์ยุโรป ยุโรปตะวันตก

7วัน 5คืน เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 62 ทัวร์ปีใหม่ โดยสายการบินอีวีเอ แอร์เวย์

 
฿ 42,999 ฿ 42,999
New

ZE18 อิตาลี

7วัน 4คืน เดือนกันยายน - ธันวาคม 2562 เดินทางโดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์

 
฿ 38,999 ฿ 38,999
Recently Viewed
No recently viewed.