ทัวร์โครเอเชีย: โครเอเซีย ซาเกร็บ ซาดาร์ โอพาเทีย (เลสโก ซีฟิอัส)

SKU : ZE19 ทัวร์โครเอเชีย

7วัน 4คืน เดือนตุลาคม 62 - มีนาคม 63 โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์

Share

Product Description

ทัวร์ยุโรป 7 วัน 4 คืน  ทัวร์ยุโรป: โครเอเซีย ซาเกร็บ ซาดาร์ สปลิท มาลี สตอน ดูบรอฟนิก โทรเกียร์ ซีเบนิก พลิตวิเซ่ โอพาเทีย เที่ยวครบมหาวิหารแห่งเมืองซาเกร็บ มหาวิหารเซนต์มาร์ค โบสถ์เซนต์แคทเทอรีน มหาวิหารเซนต์อนาตาเซีย ชมความงดงามของประเทศที่คนนิยมไปมากที่สุด โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ โปรแกรมทัวร์ยุโรป ปีใหม่ ทัวร์ช่วงวันหยุด ทัวร์เทศกาล บินดีอยู่ดีสะดวกสบายและอบอุ่นใจกับการบริการจากไกด์มืออาชีพต้องเราเท่านั้น เที่ยวครบไฮไลท์สำคัญ

  • มหาวิหารแห่งเมืองซาเกร็บ
  • มหาวิหารเซนต์มาร์ค
  • โบสถ์เซนต์แคทเทอรีน
  • มหาวิหารเซนต์อนาตาเซีย
  • มหาวิหารเซนต์เจมส์
  • พระราชวังไดโอคลีเชียน
  • โบสถ์เซนต์โอแนท
  • โบสถ์เซนต์แมรี่


คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเชคโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร"กดปุ่ม สีเขียว" นี้เลยจ้าาาา

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ทัวร์ยุโรป: โครเอเซีย ซาเกร็บ ซาดาร์ โอพาเทีย (เลสโก ซีฟิอัส)แบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้าา

 

โปรแกรมการเดินทาง  

วันที่แรก ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร์

 (เมืองซาเกร็บ)

 

วันที่สอง  ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองฮาโด ประเทศกาตาร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติซาเกร็บ เมืองซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย - เมืองซาเกร็บ - ย่านลัพเปอร์ทาวน์ - มหาวิหารแห่งเมืองซาเกร็บ - มหาวิหารเซนต์มาร์ค - นั่งรถรางท้องถิ่น ชมทัศนียภาพโดยรอบของเมืองซาเกร็บ - เนินเขากอร์นจิกราด - โบสถ์เซนต์แคทเทอรีน - อาคารพิพิธณฑ์ศิลปะภาพเขียน - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งประเทศโครเอเชีย - พระราชวัง - ย่านโลเวอร์ทาวน์  จตุรัสเจลาซิค - อนุสาวรีย์พระเจ้าโจเซปเจลาซิค - สุสานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศโครเอเชีย - เมืองซาดาร์

(จตุรัสเจลาซิค)

 

วันที่สาม เมืองซาดาร์ - จตุรัสกลางเมือง - ศาลาว่าการเมืองซาดาร์ - โบสถ์เซนต์ไซเมียน - โรมันฟอรัม - โบสถ์เซนต์โดแนท - โบสถ์เซนต์แมรี่ - มหาวิหารเซนต์อนาตาเซีย - เมืองสปลิท - พระราชวังไดโอคลีเซียน - เมืองมาลี สตอน

 (เมืองซาดาร์)

 

วันที่สี่  เมืองมาลี สตอน - ล่องเรือเข้าเยี่ยมชม ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม - ลิ้มลอง รสชาติของหอยนางรมสดๆ จากทะเลอะเดรีบติก พร้อม จิบแชมเปญ - เมืองดูบรอฟนิก - เมืองเก่าดูบรอฟนิก ศาลาว่าการประจำเมืองดูบรอฟนิก - หอระฆังประจำเมืองดูบรอฟนิก - ขึ้นชมทิวทัศน์ของเมืองดูบริฟนิก จากมุมสูง โดยกระเช้าไฟฟ้า - เมืองโทรเกียร์ - เขตเมืองเก่า - จตุรัสจอร์นปอลที่ 2 - ประตูเมืองเก่า - หอนาฬิกา - มหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์

 (เมืองดูบรอฟนิก)

 

วันที่ห้า  เมืองโทรเกียร์ - เมืองซีเบนิก - จตุรัสเมืองเก่าซีเบนิก - มหาวิหารเซนต์เจมส์ - เมืองพลิตวิเซ่ - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เจเซร่า - ล่องเรือชมทะเลสาบคาร์ลโลแวค - เมืองโอพาเทีย

 (เมืองโทรเกียร์)

 

วันที่หก  เมืองพาโอเทีย - รูปปั้นนางแห่งนกนางนวล - เมืองซาเกร็บ - ตลาดโดลาค - ท่าอากาศยานนานาชาติซาเกร็บ เมืองซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์

 (รูปปั้นนางแห่งนกนางนวล)

 

 วันที่เจ็ด  ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศการต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

(เมืองซีเบนิก)

 

เดินทางโดยสายการบิน

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ทัวร์ยุโรป: โครเอเซีย ซาเกร็บ ซาดาร์ โอพาเทีย (เลสโก ซีฟิอัส) แบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้าา

 

คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเชคโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่ม สีเขียว" นี้เลยจ้าาา

Recently Viewed
No recently viewed.