ทัวร์ไต้หวัน : หนานโถว ไทจง ไทเป เลสโกกินเก่งตัวพ่อ

SKU : ZT10 ทัวร์ไต้หวัน

4วัน3คืน เดินทางเดือนสิงหาคม - กันยายน 2562 เดินทางโดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์

Share

Product Description

ทัวร์ไต้หวัน4วัน3คืน ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป (เลสโกกินเก่งตัวพ่อ) เที่ยวไต้หวัน เช็คอินไม่หลุดเทรนด์ อิ่มอร่อยเมนูสตรีทฟู้ดขึ้นชื่อเจ้าดัง ช้อปปิ้งจัดเต็ม เดินทางด้วยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ หลากหลายโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ช่วงวันหยุด ทัวร์เทศกาล บินดีอยู่ดีสะดวกสบายและอบอุ่นใจกับการบริการจากไกด์มืออาชีพต้องเราเท่านั้น เที่ยวครบไฮไลท์สำคัญ

  • ทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • วัดเหวินหวู่
  • ตึกไทเป 101
  • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

 

คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่มสีเขียว" นี้เลยจ้าาาา

อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม ทัวร์ไต้หวันไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป (เลสโกกินเก่งตัวพ่อ) แบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้า


ตัวอย่างโปรแกรม

วันแรก กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน - ไถจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

 

วันที่สอง เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ร้านกาแฟ - ไทเป - ร้านคอสเมติก - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

ตึกไทเป 101

 

วันที่สาม ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ซีเหมินติง

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

 

วันที่สี่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว - ร้านคอสเมติก - Mitsui Outlet Park - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 

 

เดินทางโดยสายการบิน 

อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม ทัวร์ไต้หวันไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป (เลสโกกินเก่งตัวพ่อ) แบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้า

คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่มสีเขียว" นี้เลยจ้าาาา

Related Product
New

ZT01 ทัวร์ไต้หวัน

4วัน 3คืน เดินทางเดือนกันยายน - ธันวาคม 2562 ทัวร์ปีใหม่ โดยสายการบินการบินไทย

 
฿ 19,999 ฿ 19,999
New

AST06

4วัน 3คืน เดินทางเดือน เมษายน - ตุลาคม 62 โดยสายการบินไชน่า แอร์ไลน์

 
฿ 21,988 ฿ 21,988
New

AST05

6วัน 5คืน เดินทางธันวาคม 61 - มกราคม 62 โดยสายการบินไทยสมายล์ แอร์เวย์

 
฿ 40,900 ฿ 40,900
New

GOT02

5วัน4คืน เดินทางเดือนกันยายน-ธันวาคม62 โดยสายการบินไทย

 
฿ 21,999 ฿ 21,999
Recently Viewed
No recently viewed.