ทัวร์ไต้หวัน: หนานโถว ไทจง ไทเป (เลสโก สละโสดตัวแม่)

Attribute:

SKU : ZT02 ทัวร์ไต้หวัน

5วัน 3คืน เดือนกันยายน62 - มีนายน 63 ทัวร์ปีใหม่ โดยสายการบินนกสกู๊ต

Share

ทัวร์ไต้หวัน 5วัน 3คืน ทัวร์ไต้หวัน: หนานโถว ไทจง ไทเป (เลสโก สละโสดตัวแม่) เที่ยวเพลิน เมืองหนานโถว วัดเหวินหวู่ เมืองไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง เมืองไทเป วัดหลงซาน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว เมืองผิงซี ตึกไทเป101 ซีเหมินติง ชมความงดงามของเมืองที่คนนิยมไปมากที่สุดที่นึง โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ช่วงวันหยุด ทัวร์เทศกาล โดยสายการบินนกสกู๊ต บินดีอยู่ดีสะดวกสบายและอบอุ่นใจกับการบริการจากไกด์มืออาชีพต้องเราเท่านั้น เที่ยวครบไฮไลท์สำคัญ

 • เมืองหนานโถว
 • วัดเหวินหวู่
 • เมืองไทจง
 • หมู่บ้านสายรุ้ง
 • เมืองไทเป
 • วัดหลงซาน
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว
 • เมืองผิงซี
 • ตึกไทเป101
 • ซีเหมินติง


คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเชคโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่ม สีเขียว" นี้เลยจ้าาา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ทัวร์ไต้หวัน: หนานโถว ไทจง ไทเป (เลสโก สละโสดตัวแม่) 5วัน 3คืน แบบละเอียด ๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้าา

 

ตัวอย่างโปรแกรม

วันแรก สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)  

(ทะเลสาบสุริยันจันทรา)


วันที่สอง สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านกาแฟ – เมืองไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

(วัดเหวินหวู่)

 

วันที่สาม ไทเป – วัดเสียไห่เฉิงหวง – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

(วัดหลงซาน)


วันที่สี่ ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (แถมฟรี! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) – ร้านคอสเมติก – ตึกไทเป 101 – ซีเหมินติง

(ตึกไทเป 101)


วันที่ห้า สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น

เดินทางโดยสายการบิน 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ทัวร์ไต้หวัน: หนานโถว ไทจง ไทเป (เลสโก สละโสดตัวแม่) 5วัน 3คืน แบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้าา

 

 

คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเชคโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่ม สีเขียว" นี้เลยจ้าาา

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy