ทัวร์ไต้หวัน : Hello Taiwan ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา

SKU : GOT02

5วัน4คืน เดินทางเดือนกันยายน-ธันวาคม62 โดยสายการบินไทย

Share

Product Description

ทัวร์ไต้หวัน 5วัน4คืน ทัวร์ไต้หวัน หลากหลายโปรแกรมเที่ยวไต้หวัน ทัวร์ช่วงวันหยุด ทัวร์เทศกาล บินดีอยู่ดีสะดวกสบายและอบอุ่นใจกับการบริการจากไกด์มืออาชีพต้องเราเท่านั้น เที่ยวครบไฮไลท์สำคัญ

  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • นั่งรถไฟโบราณอาลีซัน
  • ช็อปปิ้งซีเหมินติง
  • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
  • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
  • แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน แบบส่วนตัวภายในห้องพัก

 

คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่มสีเขียว" นี้เลยจ้าาาา


อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม ทัวร์เกาหลี : Hello Taiwan ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา แบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้า


ตัวอย่างโปรแกรม

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) –สนามบินเถาหยวน–เดินทางเมืองเจียอี้–หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ

(ตึกไทเป101)

 

วันที่สอง อุทยานอาหลี่ซัน-ชมป่าสนพันปี-นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน-เมืองไถจง-ตลาดกลางคืน

(อุทยานอาหลี่ซัน)

 

วันที่สาม เดินทางเมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-เดินทางเมืองไทเป-ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด-ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

 

(ทะเลสาบสุริยันจันทรา)

 

วันที่สี่ Germanium Power-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งซีเหมินติง-แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก

(อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค)

 

วันที่ห้า หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว -วัดหลงซาน (ขอพรความรัก)-ร้านคอสเมติค- ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน)-กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

(หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น)

 

โดยสายการบิน

อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม ทัวร์เกาหลี : Hello Taiwan ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา แบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้า


คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่มสีเขียว" นี้เลยจ้าาาา

Related Product
New

GOT04

4วัน2คืน เดินทางสิงหาคม-มกราคม 63 โดยสายการบินนกสกู๊ต

 
฿ 9,999 ฿ 9,999
New

AST06

4วัน 3คืน เดินทางเดือน เมษายน - ตุลาคม 62 โดยสายการบินไชน่า แอร์ไลน์

 
฿ 21,988 ฿ 21,988
New

AST05

6วัน 5คืน เดินทางธันวาคม 61 - มกราคม 62 โดยสายการบินไทยสมายล์ แอร์เวย์

 
฿ 40,900 ฿ 40,900
New

ZT01 ทัวร์ไต้หวัน

4วัน 3คืน เดินทางเดือนกันยายน - ธันวาคม 2562 ทัวร์ปีใหม่ โดยสายการบินการบินไทย

 
฿ 19,999 ฿ 19,999
Recently Viewed
No recently viewed.