ทัวร์ญี่ปุ่น : โตเกียว ฟูจิ ฟุกุชิมะ (ซุปตาร์ บานชมพู)

Attribute:

SKU : TNJ12 ทัวร์ญี่ปุ่น

Share

ทัวร์ญี่ปุ่น5วัน3คืน ทัวร์ญี่ปุ่น: โตเกียว ฟูจิ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ต้องการเที่ยว โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น  ท่านมาถูกทางแล้ว เดินทางไปกับสายการบินแอร์เอซียเอ็กซ์     สะดวกสบายและอบอุ่นใจกับการบริการจากไกด์มืออาชีพ พร้อมนำท่านเที่ยวแบบจัดเต็ม บอกได้คำเดียวทัวร์นี้ต้องห้ามพลาดอย่างยิ่ง เที่ยวครบทุกไฮไลท์สำคัญสัมผัสความน่ารักของ

    • วัดอาซากุสะ
    • โตเกียวสกายทรี
    • ทุ่งดอกลาเวนเดอร์
    • อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
    • ช้อปปิ้งชินจูกุ


คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเชคโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร
"กดปุ่ม สีเขียว" นี้เลยจ้าาาา

ตัวอย่างโปรแกรม 

วันแรก กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง

 

วัดอาซากุสะ

 

วันที่สอง สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ – โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท - ออนเช็นธรรมชาติ


โตเกียวสกายทรี

 

วันที่สาม  ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญี่ปุ่น – ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ – ช้อปปิ้งโอไดบะและไดเวอร์ ซิตี้

 

 ภูเขาไฟฟูจิ


วันที่สี่ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์

 

เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์

 

วันที่ห้า สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง


ช้อปปิ้งชินจูกุ
 

 

กำหนดการเดินทาง

ราคาต่อท่าน

13-17 มิถุนายน 2562
20-24 มิถุนายน 2562

18,888

01-05 มิถุนายน 2562
02-06 มิถุนายน 2562
03-07 มิถุนายน 2562
04-08 มิถุนายน 2562
05-09 มิถุนายน 2562
06-10 มิถุนายน 2562
07-11 มิถุนายน 2562
08-12 มิถุนายน 2562
09-13 มิถุนายน 2562
10-14 มิถุนายน 2562
11-15 มิถุนายน 2562
12-16 มิถุนายน 2562

14-18 มิถุนายน 2562
15-19 มิถุนายน 2562
16-20 มิถุนายน 2562
17-21 มิถุนายน 2562
18-22 มิถุนายน 2562
19-23 มิถุนายน 2562

21-25 มิถุนายน 2562
22-26 มิถุนายน 2562
23-27 มิถุนายน 2562
24-28 มิถุนายน 2562
25-29 มิถุนายน 2562
26-30 มิถุนายน 2562
27 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2562

30 มิถุนายน – 04 กรกฎาคม 2562

 

19,888

28 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2562
29 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2562

01-05 กรกฎาคม 2562
02-06 กรกฎาคม 2562
03-07 กรกฎาคม 2562
04-08 กรกฎาคม 2562
05-09 กรกฎาคม 2562
06-10 กรกฎาคม 2562
07-11 กรกฎาคม 2562
08-12 กรกฎาคม 2562
09-13 กรกฎาคม 2562
10-14 กรกฎาคม 2562
11-15 กรกฎาคม 2562
12-16 กรกฎาคม 2562

04-08 กันยายน 2562
05-09 กันยายน 2562
06-10 กันยายน 2562
07-11 กันยายน 2562
08-12 กันยายน 2562
09-13 กันยายน 2562
10-14 กันยายน 2562
11-15 กันยายน 2562
12-16 กันยายน 2562
13-17 กันยายน 2562
14-18 กันยายน 2562
15-19 กันยายน 2562
16-20 กันยายน 2562
17-21 กันยายน 2562
18-22 กันยายน 2562
19-23 กันยายน 2562
20-24 กันยายน 2562
21-25 กันยายน 2562
22-26 กันยายน 2562
23-27 กันยายน 2562
24-28 กันยายน 2562
25-29 กันยายน 2562
26-30 กันยายน 2562

20,888

13-17 กรกฎาคม 2562
14-18 กรกฎาคม 2562
15-19 กรกฎาคม 2562
16-20 กรกฎาคม 2562
17-21 กรกฎาคม 2562
18-22 กรกฎาคม 2562
19-23 กรกฎาคม 2562
20-24 กรกฎาคม 2562
21-25 กรกฎาคม 2562
22-26 กรกฎาคม 2562
23-27 กรกฎาคม 2562
25-29 กรกฎาคม 2562
26-30 กรกฎาคม 2562
27-31 กรกฎาคม 2562

27 กันยายน – 01 ตุลาคม 2562
28 กันยายน – 02 ตุลาคม 2562
29 กันยายน – 03 ตุลาคม 2562
30 กันยายน – 04 ตุลาคม 2562

21,888

 

เดินทางโดยสายการบิน

 

 

อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน 3คืน แบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้าา  


 
คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเชคโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร
"กดปุ่ม สีเขียว" นี้เลยจ้าาาา