ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน อาลีซัน สุริยันจันทรา

Attribute:

SKU : GOT02

5 วัน 3 คืน เดินทางเดือนธันวาคม 2562 – มีนาคม 2563 โดยสายการบินนกสกู๊ต

Share

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน ทัวร์ไต้หวัน หลากหลายโปรแกรมเที่ยวไต้หวัน ทัวร์ช่วงวันหยุด ทัวร์เทศกาล บินดีอยู่ดีสะดวกสบายและอบอุ่นใจกับการบริการจากไกด์มืออาชีพต้องเราเท่านั้น เที่ยวครบไฮไลท์สำคัญ
  • นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี ณ อุทยานอาลีซัน
  • ตึกไทเป101 
  • วัดหลงซาน
  • ช้อปปิ้งซีหมินติง
  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • วัดพระถังซัมจั๋ง
  • อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
  • ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่มสีเขียว" นี้เลยจ้าาาา


อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน เซลฟี่ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทราแบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้า


ตัวอย่างโปรแกรม

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW182 : 02.25-07.05,03.45-08.30)

(ตึกไทเป101)

 

วันที่สอง กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัด
เหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง – เจียอี้  

(ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา)

 

วันที่สาม อุทยานอาลีซัน – นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซัน – ไถจง – ร้านพายสับปะรด – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

 

(อุทยานอาลีซัน )

 

วันที่สี่ ไถจง – ไทเป – ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ร้าน COSMETIC – GERMANIUM SHOP – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซานซื่อ – ซีเหมินติง

(วัดพระถังซัมจั๋ง)

 

วันที่ห้า  ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW181 : 09.40-12.30, 10.20-13.00)

(อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค)โดยสายการบิน

 


อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม  แบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้า


คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่มสีเขียว" นี้เลยจ้าาาา

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy