ทัวร์ไต้หวัน : ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อาลีซัน TAIWAN SIMPLE

Attribute:

SKU : GOT05

5 วัน 3 คืน เดินทางเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 63 โดยสายการบินอีวีเอแอร์

Share

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน ทัวร์ไต้หวัน หลากหลายโปรแกรมเที่ยวไต้หวัน ทัวร์ช่วงวันหยุด ทัวร์เทศกาล บินดีอยู่ดีสะดวกสบายและอบอุ่นใจกับการบริการจากไกด์มืออาชีพต้องเราเท่านั้น เที่ยวครบไฮไลท์สำคัญ
  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • นั่งรถไฟโบราณอาลีซัน
  • TAIPEI 101
  • ช็อปปิ้งซีเหมินติง
  • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  • วัดจงไถ่ถาน
  • ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
  • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่มสีเขียว" นี้เลยจ้าาาา


อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน เซลฟี่ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทราแบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้า


ตัวอย่างโปรแกรม

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

 

 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

 

วันที่สอง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (BR206 : 01.45-06.35) – สนามบินเถาหยวน – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-ไทเป–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–ช้อปปิ้งซีเหมินติง-Germanium Power-อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก

 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

 

วันที่สาม เดินทางเมืองหนานโถว – วัดจงไถ่ถาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถัมซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้

 

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา

 

วันที่สี่ อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน เดินทางเมืองไถจง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

 

อุทยานอาหลี่ซัน

 

วันที่ห้า เดินทางเมืองไทเป –DUTY FEE – ตึกไทเป 101 ไม่รวมขึ้นชั้น 89 – ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – ร้านคอสเมติค –สนามบินเถาหยวน– กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (BR205 : 20.45-23.30)

ตึกไทเป 101

 

โดยสายการบิน

 


อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม  แบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้า


คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่มสีเขียว" นี้เลยจ้าาาา

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy