ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน เหย่หลิ่ว อาลีซาน ทาโระโกะ [ซุปตาร์… สามแซ่บ]

Attribute:

SKU : TNT04

6 วัน 5 คืน เดินทาง 11-17 เมษายน 2563 โดยสายการบิน การบินไทย

Share

ทัวร์ไต้หวัน 6 วัน 5 คืน ทัวร์ไต้หวัน หลากหลายโปรแกรมเที่ยวไต้หวัน ทัวร์ช่วงวันหยุด ทัวร์เทศกาล บินดีอยู่ดีสะดวกสบายและอบอุ่นใจกับการบริการจากไกด์มืออาชีพต้องเราเท่านั้น เที่ยวครบไฮไลท์สำคัญ
  • อุทยานอาลีซาน
  • อุทยานอาลีซาน
  • อุทยานเหย่หลิ่ว
  • อุทยานภูเขาหินอ่อน
  • อุทยานทาโรโกะ
  • ตึกไทเป 101
  • ตลาดฟ่งเจี่ย
  • ตลาดซีเหมินติง

 

คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่มสีเขียว" นี้เลยจ้าาาา


อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทราแบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้า


ตัวอย่างโปรแกรม

วันแรก กรุงเทพมหานคร-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน
 อุทยานเหย่หลิ่ว-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น-ตลาดกลางคืนซื่อหลิน

ทะเลสาบสุริยันจันทรา

 

วันที่สอง เถาหยวน-หนานโถว-วัดจงไถซาน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง
 วัดเหวินหวู่-เมืองเจียอี้

ตึกไทเป 101

 

วันที่สาม เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ชิมชาอู่หลง-เมืองไถจง
 ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย

อุทยานอาลีซาน

 

วันที่สี่ ไถจง-ไทเป-วัดหลงซาน-ขนมพายสับปะรด-ศูนย์สร้อยสุขภาพและDUTY FREE
 อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)-ตลาดกลางคืน
ย่านซีเหมินติง-อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก

เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น

 

 วันที่ห้า ไทเป-รถไฟ TRA-ฮัวเหลียน-อุทยานทาโรโกะ-รถไฟ TRA-ไทเป-อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก

 

อุทยานทาโรโกะ

 

วันที่หก ร้านเครื่องสำอางค์-อนุสรณ์สถาน ซุนยัดเซน- MITSUI OUTLET MALL-ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

อนุสรณ์สถาน ซุนยัดเซน

 

โดยสายการบิน


อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม  แบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้า
คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่มสีเขียว" นี้เลยจ้าาาา