ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง [เลทส์โก สายรุ้งตัวแม่]

Attribute:

SKU : ZT09

5 วัน 4 คืน เดินทางเดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน 63 โดยสายการบินไทย

Share

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน ทัวร์ไต้หวัน หลากหลายโปรแกรมเที่ยวไต้หวัน ทัวร์ช่วงวันหยุด ทัวร์เทศกาล บินดีอยู่ดีสะดวกสบายและอบอุ่นใจกับการบริการจากไกด์มืออาชีพต้องเราเท่านั้น เที่ยวครบไฮไลท์สำคัญ
  • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
  • เมืองไทจง
  • หมู่บ้านสายรุ้ง
  • ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ
  • ตึกไทเป 101
  • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
  • ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
  • ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา

 

คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่มสีเขียว" นี้เลยจ้าาาา


อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน เซลฟี่ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทราแบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้า


ตัวอย่างโปรแกรม

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เจียอี้

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

 

วันที่สอง ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง 

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน

 

วันที่สาม หมู่บ้านสายรุ้ง – ร้านกาแฟ – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา

หมู่บ้านสายรุ้ง

 

วันที่สี่ ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 พร้อมทานอาหารกลางวันบนชั้น 86 – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

ตึกไทเป 101

 

วันที่ห้า ถนน LOVE LANE – สะพานคู่รัก – วัดเทียนหยวน – ร้านคอสเมติก – Mitsui Outlet Park – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

 

 ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ

 

โดยสายการบิน

 


อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม  แบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้า
คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่มสีเขียว" นี้เลยจ้าาาา

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy