ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน สำราญ เริงใจ

Attribute:

SKU : AST01

5 วัน 4 คืน เดินทางเดือนธันวาคม 62 - เดือนมีนาคม 63 โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์

Share

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน ทัวร์ไต้หวัน หลากหลายโปรแกรมเที่ยวไต้หวัน ทัวร์ช่วงวันหยุด ทัวร์เทศกาล บินดีอยู่ดีสะดวกสบายและอบอุ่นใจกับการบริการจากไกด์มืออาชีพต้องเราเท่านั้น เที่ยวครบไฮไลท์สำคัญ
  • เมืองเจียอี้
  • อุทยานอารีซัน 
  • ป่าสนพันปี
  • แวะชิมชาขึ้นชื่อของอารีซัน
  • เมืองไทจง
  • ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • ฟาร์มแกะชิงจิ้ง

 

คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่มสีเขียว" นี้เลยจ้าาาา


อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน เซลฟี่ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทราแบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้า


ตัวอย่างโปรแกรม

วันแรก   กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองเจียอี้ – ตลาดกลางคืนเจียอี้ wenhua road night market

หมู่บ้านสายรุ้ง

 

วันที่สอง เมืองเจียอี้ – อุทยานอารีซัน – นั่งรถไฟโบราณ – ป่าสนพันปี –แวะชิมชาขึ้นชื่อของอารีซัน- เมืองไทจง- ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 

อุทยานอารีซัน

 

วันที่สาม ผูหลี่-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ฟาร์มแกะชิงจิ้ง – SKYWALK - ไทจง -หมู่บ้านสายรุ้ง –ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต      

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

 

วันที่สี่ หนานโถว–ไทเป – ร้านขนมพายสัปปะรด – เหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ช้อปปิ้งซีเหมินติง  

ช้อปปิ้งซีเหมินติง 

 

 

โดยสายการบิน

 


อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม  แบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้า
คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่มสีเขียว" นี้เลยจ้าาาา

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy