ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน มหัศจรรย์....TAIPEI เคาท์ดาวน์เทศกาลปีใหม่

Attribute:

SKU : BT23

5 วัน 3 คืน เดินทางเดือน ธันวาคม 2562 - มกราคม 2563 โดยสายการบิน ไชน่า แอร์ไลน์

Share

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน ทัวร์ไต้หวัน หลากหลายโปรแกรมเที่ยวไต้หวัน ทัวร์ช่วงวันหยุด ทัวร์เทศกาล บินดีอยู่ดีสะดวกสบายและอบอุ่นใจกับการบริการจากไกด์มืออาชีพต้องเราเท่านั้น เที่ยวครบไฮไลท์สำคัญ
  • วัดซิงเทียนกง 
  • วัดขงจื้อ 
  • วัดต้าหลงตง
  • อุทยานเย๋หลิ่ว 
  • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น   
  • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  • วัดกวนตู้ 
  • ถนนโบราณตั้นสุ่ย
  • วัดเทียนโฮ่ว 

 

คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่มสีเขียว" นี้เลยจ้าาาา


อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทราแบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้า


ตัวอย่างโปรแกรม

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ ● สนามบินเถาหยวน ● ไทเป ● ตึกไทเป

ตึกไทเป

 

วันที่สอง ศูนย์เครื่องสำอาง ● วัดเทียนโฮ่ว ● วัดซิงเทียนกง ● วัดขงจื้อ ● วัดต้าหลงตง เป่าอัน  ● ศูนย์ GERMANIUM วัดกวนตู้ ● ถนนโบราณตั้นสุ่ย   

อุทยานเย๋หลิ่ว

 

วันที่สาม อุทยานเย๋หลิ่ว ● หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ● ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟเก่าสายผิงซี ● ร้านพายสับปะรด  DUTY FREE  ● เถาหยวน

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

 

วันที่สี่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ● วัดหลงซาน ● ซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต ● MITSUI OUTLET ● สนามบินเถาหยวน   กรุงเทพฯ

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

 

วันที่ห้า สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

ซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต

 

โดยสายการบิน


อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม  แบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้า
คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่มสีเขียว" นี้เลยจ้าาาา

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy