ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน ไลอ้อน 3 อุทยาน

Attribute:

SKU : FT06

6 วัน 4 คืน เดินทางเดือนธันวาคม62 - เดือนเมษายน63 โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์

Share

ทัวร์ไต้หวัน 6 วัน 4 คืน ทัวร์ไต้หวัน หลากหลายโปรแกรมเที่ยวไต้หวัน ทัวร์ช่วงวันหยุด ทัวร์เทศกาล บินดีอยู่ดีสะดวกสบายและอบอุ่นใจกับการบริการจากไกด์มืออาชีพต้องเราเท่านั้น เที่ยวครบไฮไลท์สำคัญ
  • อุทยานเหย๋หลิ่ว
  • หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น
  • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
  • นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
  • อี้จงไนท์มาร์เก็ต
  • เมืองหนานโถว
  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • วัดเสวียงกวง-วัดเหวินหวู่
  • หมู่บ้านฮิโนกิ

คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่มสีเขียว" นี้เลยจ้าาาา


อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน เซลฟี่ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทราแบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้า


ตัวอย่างโปรแกรม

วันแรก  กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง 

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

 

วันที่สอง สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน–เมืองหนานโถว–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเสวียงกวง-วัดเหวินหวู่ --หมู่บ้านฮิโนกิ

วัดเหวินหวู่

 

วันที่สาม ชิมชาอู่หลง – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี – อี้จงไนท์มาร์เก็ต

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน

 

วันที่สี่ Cosmetic Shop - ชิมพายสับปะรด - อุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น 

อุทยานเหย๋หลิ่ว

 

วันที่ห้า นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน-อุทยานทาโรโกะ-นั่งรถไฟกลับเมืองยีหลาน -ศูนย์ Germanium
-ซีเหมินติง

ซีเหมินติง

 

วันที่หก  สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง

อุทยานทาโรโกะ

 

 

โดยสายการบิน

 


อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม  แบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้า
คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่มสีเขียว" นี้เลยจ้าาาา

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy