ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIPEI เที่ยว 2 อุทยาน

Attribute:

SKU : BT03

5 วัน 3 คืน เดินทางเดือน พฤศจิกายน 2562 - มิถุนายน 2563 โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์

Share

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน ทัวร์ไต้หวัน หลากหลายโปรแกรมเที่ยวไต้หวัน ทัวร์ช่วงวันหยุด ทัวร์เทศกาล บินดีอยู่ดีสะดวกสบายและอบอุ่นใจกับการบริการจากไกด์มืออาชีพต้องเราเท่านั้น เที่ยวครบไฮไลท์สำคัญ
 • ไถจง 
 • บ้านสายรุ้ง 
 • หนานโถว 
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา                             
 • วัดพระถังซำจั๋ง 
 • วัดเหวินหวู่ 
 • ร้านใบชา
 • ร้านขนมพายสับปะรด 
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
 • ตึก ไทเป 101
   

 

คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่มสีเขียว" นี้เลยจ้าาาา


อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทราแบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้า


ตัวอย่างโปรแกรม

วันแรก สนามบินดอนเมือง

บ้านสายรุ้ง

 

วันที่สอง สนามบินดอนเมือง ● สนามบินเถาหยวน ● ไถจง ● บ้านสายรุ้ง ● หนานโถว ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา● วัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่ ● ร้านใบชา ● ไถจง

อุทยานอาลีซาน

 

วันที่สาม เจียอี้ ● อุทยานอาลีซาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ● ร้านใบชา ● ไถจง ● ไนท์มาร์เก็ต

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

 

วันที่สี่ ไทเป ● อุทยานเย๋หลิ่ว ●หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ●ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี  ศูนย์เครื่องสำอาง ● ตลาดปลา

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

 

วันที่ห้า ไทเป ●สนามบินเถาหยวน ● กรุงเทพฯ

อุทยานเย๋หลิ่ว

 

โดยสายการบิน


อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม  แบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้า
คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่มสีเขียว" นี้เลยจ้าาาา

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy