ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIPEI เที่ยว 2 อุทยาน

Attribute:

SKU : BT03

5 วัน 3 คืน เดินทางเดือน พฤศจิกายน 2562 - มิถุนายน 2563 โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์

Share

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน ทัวร์ไต้หวัน หลากหลายโปรแกรมเที่ยวไต้หวัน ทัวร์ช่วงวันหยุด ทัวร์เทศกาล บินดีอยู่ดีสะดวกสบายและอบอุ่นใจกับการบริการจากไกด์มืออาชีพต้องเราเท่านั้น เที่ยวครบไฮไลท์สำคัญ
 • ไถจง 
 • บ้านสายรุ้ง 
 • หนานโถว 
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา                             
 • วัดพระถังซำจั๋ง 
 • วัดเหวินหวู่ 
 • ร้านใบชา
 • ร้านขนมพายสับปะรด 
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
 • ตึก ไทเป 101
   

 

คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่มสีเขียว" นี้เลยจ้าาาา


อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทราแบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้า


ตัวอย่างโปรแกรม

วันแรก สนามบินดอนเมือง

บ้านสายรุ้ง

 

วันที่สอง สนามบินดอนเมือง ● สนามบินเถาหยวน ● ไถจง ● บ้านสายรุ้ง ● หนานโถว ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา● วัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่ ● ร้านใบชา ● ไถจง

อุทยานอาลีซาน

 

วันที่สาม เจียอี้ ● อุทยานอาลีซาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ● ร้านใบชา ● ไถจง ● ไนท์มาร์เก็ต

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

 

วันที่สี่ ไทเป ● อุทยานเย๋หลิ่ว ●หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ●ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี  ศูนย์เครื่องสำอาง ● ตลาดปลา

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

 

วันที่ห้า ไทเป ●สนามบินเถาหยวน ● กรุงเทพฯ

อุทยานเย๋หลิ่ว

 

โดยสายการบิน


อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม  แบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้า
คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่มสีเขียว" นี้เลยจ้าาาา