ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน มหัศจรรย์....ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย

Attribute:

SKU : BT08

5 วัน 3 คืน เดินทางเดือน พฤศจิกายน 2562 - มิถุนายน 2563 โดยสายการบิน EVA AIR

Share

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน ทัวร์ไต้หวัน หลากหลายโปรแกรมเที่ยวไต้หวัน ทัวร์ช่วงวันหยุด ทัวร์เทศกาล บินดีอยู่ดีสะดวกสบายและอบอุ่นใจกับการบริการจากไกด์มืออาชีพต้องเราเท่านั้น เที่ยวครบไฮไลท์สำคัญ
 • ผู่หลี่ 
 • หนานโถว 
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • วัดพระถังซำจั๋ง 
 • วัดเหวินหวู่ 
 • อุทยานอาลีซาน 
 • นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
 • ร้านใบชา 
 • ไถจง 
 • มิฮายาร่าไอศกรีม   
 • หมู่บ้านสายรุ้ง   
 • ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต

 

คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่มสีเขียว" นี้เลยจ้าาาา


อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทราแบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้า


ตัวอย่างโปรแกรม

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ

ทะเลสาบสุริยันจันทรา

 

วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ● ผู่หลี่ ● หนานโถว ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่

อุทยานอาลีซาน

 

วันที่สาม อุทยานอาลีซาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ●ร้านใบชา ● ไถจง ● มิฮายาร่าไอศกรีม    ● หมู่บ้านสายรุ้ง  ● ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต         

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

 

วันที่สี่ ไทเป ● ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ●ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าบัตรขึ้นชั้น89) ● ร้านขนมพายสับปะรด ● พิพิธภัณฑ์กู้กง ● ซีเหมินติงไนท์มาเก็ต

ตึกไทเป 101

 

 

 วันที่ห้า ไทเป ● อุทยานเย๋หลิ่ว ● หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ● อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ● สนามบินเถาหยวน● กรุงเทพ

 อุทยานเย๋หลิ่ว

 

 

โดยสายการบิน

อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม  แบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้า
คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่มสีเขียว" นี้เลยจ้าาาา