ทัวร์จีน : ทัวร์คุณธรรม ทัวร์ฮาร์บิน...ดอกพุด 1 ปีมีครั้งเดียว เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง หมู่บ้านหิมะ

Attribute:

SKU : SCH10

7 วัน 5 คืน เดินทางเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 โดยสายการบิน AIR CHINA

Share