ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา

Attribute:

SKU : GOT12

4 วัน 2 คืน เดินทางเดือน ธันวาคม - มีนาคม 2563 โดยสายการบิน NOK SCOOT

Share

ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 2 คืน  ทัวร์ไต้หวัน หลากหลายโปรแกรมเที่ยวไต้หวัน ทัวร์ช่วงวันหยุด ทัวร์เทศกาล บินดีอยู่ดีสะดวกสบายและอบอุ่นใจกับการบริการจากไกด์มืออาชีพต้องเราเท่านั้น เที่ยวครบไฮไลท์สำคัญ
 • หนานโถว
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • วัดพระถังซัมจั๋ง
 • วัดเหวินหวู่
 • ร้านพายสับปะรด
 • ไถจง
 • ตลาดไนท์มาร์เก็ต
 • ไทเป
 • เย๋หลิ่ว
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • ร้าน COSMETIC
 • GERMANIUM SHOP
 • ตึกไทเป 101
 • ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

 

คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่มสีเขียว" นี้เลยจ้าาาา


อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน เซลฟี่ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทราแบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้า


ตัวอย่างโปรแกรม

วันแรก  กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

 

วันที่สอง  สนามบินเถาหยวน–หนานโถว–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวินหวู่–ร้านพายสับปะรด–ไถจง–ตลาดไนท์มาร์เก็ต

วัดเหวินหวู่

 

วันที่สาม  ไถจง–ไทเป–เย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น– ร้าน COSMETIC -GERMANIUM SHOP–ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)–ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

 

อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว

 

วันที่สี่  สนามบินเถาหยวน–กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

ชมตึกไทเป 101

 

โดยสายการบินอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม  แบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้า
คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่มสีเขียว" นี้เลยจ้าาาา

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy