ทัวร์ยุโรป : THE BEST OF ZERMATT สวิตเซอร์แลนด์

Attribute:

SKU : GOE33

9 วัน 6 คืน เดินทางกุมภาพันธ์ – มิถุนายน 63 โดยสายการบินไทย

Share

ทัวร์ยุโรป 9 วัน 6 คืน  เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ชมความงาม 3 ยอดเขา ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น จุงเฟรา และฮาร์เดอร์ คูลม์ โดยสายการบินไทย บินดีอยู่ดี สะดวกสบายและอบอุ่นใจกับบริการจากไกด์มืออาชีพต้องเราเท่านั้น เที่ยวครบไฮไลท์สำคัญ


  • น้ำตกไรน์
  • ปราสาทชิลยอง
  • ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น
  • ยอดเขาจุงเฟรา
  • ยอดเขาฮาร์เดอร์ คูลม์
  • สะพานไม้ชาเปล
  • สิงโตหินแกะสลัก

คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเชคโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่มสีเขียว" นี้เลยจ้าาาา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ทัวร์ยุโรป : THE BEST OF ZERMATT สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน แบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้าา

 

โปรแกรมการเดินทาง  

วันแรก กรุงเทพฯ

(เมืองซูริค)

 

วันที่สอง กรุงเทพฯ – ซูริค – น้ำตกไรน์ – ซูริค – เบิร์น

(น้ำตกไรน์)

 

วันที่สาม เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์ – เซอร์แมท

(ปราสาทชิลยอง)


วันที่สี่ เซอร์แมท– เขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น – แทซ – เซอร์แมท

(ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น)


วันที่ห้า เซอร์แมท – มองเทรอซ์ – เข้าชมปราสาทชิลยอง – เวเว่ย์ – อินเทอร์ลาเคน

(เมืองเซอร์แมท)


วันที่หก อินเทอร์ลาเคน – ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอร์ลาเคน

(ยอดเขาจุงเฟรา)


วันที่เจ็ด อินเทอร์ลาเคน– ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – ซุก

(ยอดเขาฮาร์เดอร์ คูลม์ )


วันที่แปด ซุก – สนามบินซูริค

(สะพานไม้ชาเปล)

 

วันที่เก้า  กรุงเทพ

(สิงโตหินแกะสลัก)

 

 

เดินทางโดยสายการบิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ทัวร์ยุโรป : THE BEST OF ZERMATT สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน แบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้าา

 

คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเชคโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่ม สีเขียว" นี้เลยจ้าาา