ทัวร์ยุโรป : 3 COUNTRIES IN LOVE ITALY SWITZERLAND FRANCE อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

Attribute:

SKU : GOE39

8 วัน 5 คืน เดินทางกุมภาพันธ์ – มิถุนายน 63 โดยสายการบินเอมิเรตส์

Share

ทัวร์ยุโรป 8 วัน 5 คืน  เที่ยวครบ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ บินดีอยู่ดี สะดวกสบายและอบอุ่นใจกับบริการจากไกด์มืออาชีพต้องเราเท่านั้น เที่ยวครบไฮไลท์สำคัญ


  • สิงโตหินแกะสลัก
  • พระราชวังแวร์ซาย
  • สะพานไม้ชาเปล
  • สะพานถอนหายใจ
  • ยอดเขาจุงเฟรา
  • ประตูชัยนโปเลียน
  • แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
  • ทะเลสาบเบรียนซ์

คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเชคโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่มสีเขียว" นี้เลยจ้าาาา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ทัวร์ยุโรป : 3 COUNTRIES IN LOVE ITALY SWITZERLAND FRANCE อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน แบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้าา

 

โปรแกรมการเดินทาง  

 

วันแรก กรุงเทพฯ-ดูไบ

(สิงโตหินแกะสลัก)

 

วันที่สอง ดูไบ – เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร้

(พระราชวังแวร์ซาย)

 

วันที่สาม เวนิส เมสเตร้ – มิลาน – มหาวิหารมิลาน – อินเทอร์ลาเคน

(สะพานไม้ชาเปล)


วันที่สี่ อินเทอร์ลาเคน – กรินเดอร์วาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น

(สะพานถอนหายใจ)


วันที่ห้า ลูเซิร์น – ดิจอง – ปารีส

(ยอดเขาจุงเฟรา)


วันที่หก ปารีส – พระราชวังแวร์ซาย – ล่องเรือบาโตมุช

(ประตูชัยนโปเลียน)


วันที่เจ็ด ปารีส – หอไอเฟล – พิพิธภัณฑ์น้ำหอม – ช้อปปิ้ง – สนามบิน

(แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์)

 

วันที่แปด ดูไบ – กรุงเทพ ฯ  

(ทะเลสาบเบรียนซ์)

     

เดินทางโดยสายการบิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ทัวร์ยุโรป : 3 COUNTRIES IN LOVE ITALY SWITZERLAND FRANCE อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน แบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้าา

 

คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเชคโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่ม สีเขียว" นี้เลยจ้าาา