ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน มหัศจรรย์ บินหรู เที่ยวคุ้ม ฟาร์มแกะชิงจิ้ง นั่งรถไฟความเร็วสูง

Attribute:

SKU : BT22

5 วัน 4 คืน เดินทางมีนาคม - พฤษภาคม 63 โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์

Share

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน ทัวร์ไต้หวัน หลากหลายโปรแกรมเที่ยวไต้หวัน ทัวร์ช่วงวันหยุด ทัวร์เทศกาล บินดีอยู่ดีสะดวกสบายและอบอุ่นใจกับการบริการจากไกด์มืออาชีพต้องเราเท่านั้น เที่ยวครบไฮไลท์สำคัญ

  • อุทยานอาลีซาน
  • ฟาร์มแกะชิงจิง
  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • วัดเหวินหวู่
  • ตึกไทเป 101
  • วัดหลงซาน


คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่มสีเขียว" นี้เลยจ้าาาา


อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน  ทะเลสาบสุริยันจันทราแบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้า


ตัวอย่างโปรแกรม

วันแรก สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ● ไถจง ● หมู่บ้านสายรุ้ง ● เจียอี้ ● ตลาดเหวินฮวา ไนท์มาเก็ต

หมู่บ้านสายรุ้ง

 

วันที่สอง เจียอี้ ● ร้านใบชา ● อุทยานอาลีซาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ● ไถจง ● ร้านพายสับปะรด ● มิยาฮาร่า ไอศกรีม  ● ตลาดอี้จงไนท์มาร์เก็ต             


อุทยานอาลีซาน

 

วันที่สาม หนานโถว ● ฟาร์มแกะชิงจิง ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่ ● ไถจง


วัดเหวินหวู่

 

วันที่สี่ ไทเป ● ศูนย์ GERMANIUM ● ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าบัตรขึ้นชั้น89) ● ศูนย์เครื่องสำอาง ● อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ● ซีเหมินติงไนท์มาเก็ต      

ตึกไทเป 101

 

วันที่ห้า  วัดหลงซาน ● นั่งรถไฟความเร็วสูง TSHR สู่เมืองเถาหยวน ● สนามบินเถาหยวน ● กรุงเทพฯ          


อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค

 

 

โดยสายการบิน


อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม  แบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้า
คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่มสีเขียว" นี้เลยจ้าาาา

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy