ทัวร์ไต้หวัน : มหัศจรรย์..TAIPEI ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดกลางคืนชื่อดัง

Attribute:

SKU : BT09

5 วัน 3 คืน เดินทางเมษายน - มิถุนายน 63 โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์

Share

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน ทัวร์ไต้หวัน หลากหลายโปรแกรมเที่ยวไต้หวัน ทัวร์ช่วงวันหยุด ทัวร์เทศกาล บินดีอยู่ดีสะดวกสบายและอบอุ่นใจกับการบริการจากไกด์มืออาชีพต้องเราเท่านั้น เที่ยวครบไฮไลท์สำคัญ

  • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  • ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) 
  • ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง
  • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
  • อุทยานเย๋หลิ่ว
  • บ้านสายรุ้ง
  • วัดเหวินหวู่

คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่มสีเขียว" นี้เลยจ้าาาา


อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน  ทะเลสาบสุริยันจันทราแบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้า


ตัวอย่างโปรแกรม

วันแรก สนามบินดอนเมือง


อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

 

 

วันที่สอง สนามบินดอนเมือง ● สนามบินเถาหยวน ● ไถจง ● บ้านสายรุ้ง ● หนานโถว ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา● วัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่ ● ร้านใบชา ● ไถจง          บ้านสายรุ้ง

 

วันที่สาม ไถจง ● ไทเป ●ร้านขนมพายสับปะรด ● อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ● ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ● ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ● ถนนคนเดินซีเหมินติง 

ไทเป 101

 

วันที่สี่ ไทเป ● อุทยานเย๋หลิ่ว ●หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ●ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี   ศูนย์เครื่องสำอาง ● ตลาดปลา         

วัดเหวินหวู่

 

 

วันที่ห้า ไทเป ●สนามบินเถาหยวน ● กรุงเทพฯ      

 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา


 

โดยสายการบิน


อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม  แบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้า
คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่มสีเขียว" นี้เลยจ้าาาา

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy