ทัวร์ในประเทศ : มหัศจรรย์...นครพนม...สกลนคร

Attribute:

SKU : BE02

3 วัน 1 คืน กำหนดเดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม 2563

Share

ทัวร์นครพนม 3 วัน 1 คืน ทัวร์นครพนม มหัศจรรย์...นครพนม...สกลนคร   ต้องการเที่ยว โปรแกรมทัวร์นครพนม  ท่านมาถูกทางแล้ว เดินทางไปกับเรา สะดวกสบายและอบอุ่นใจกับการบริการจากไกด์มืออาชีพ พร้อมนำท่านเที่ยวแบบจัดเต็ม บอกได้คำเดียวทัวร์นี้ต้องห้ามพลาดอย่างยิ่ง เที่ยวครบทุกไฮไลท์สำคัญชัวร์!!!

วันแรก        ●กรุงเทพฯ   ● สถานีปั๊ม ปตท. วิภาวดีรังสิตขาออก                        

วันที่สอง     ● นครพนม                 ● พระธาตุเรณู                 ● พระธาตุพนม              ● พระธาตุน้อยศรีบุญเรือง     ● พระธาตุมรุกขนคร                                           ● บ้านลุงโฮจิมินห์      ● พญาศรีสัตตนาคราช    ● ล่องเรือแม่น้ำโขง      ● ถนนคนเดินนครพนม       

 

 

 

 

วันที่สาม     ●นครพนม                  ● สกลนคร                       ● พระธาตุเชิงชุม          ● ซื้อของฝาก                        ● กรุงเทพฯ

 

คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเชคโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่ม สีเขียว" นี้เลยจ้าาาา

      

อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม ทัวร์เวียดนาม แบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้าา    

 

                                        

 

 

 

 

 ** การันตีเดินทางตั้งแต่ 25 ท่านขึ้นไป**

 
อัตราค่าบริการรวม
-ค่าอาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
-ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
-ค่าที่พักระดับมาตรฐานตามรายการระบุ จำนวน 1 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
-ค่ารถโค้ชปรับอากาศท่องเที่ยวตามรายการระบุ
-ค่าไกด์และผู้ช่วยนำเที่ยวตามรายการ
-ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

 ***ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิด 19  ***

1).ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง

2).ต้องล้างมือบ่อยๆ และหลีกเลี่ยงในพื้นที่แออัด

3).ต้องปฎิบัติตามกฎ และคำแนะนำของแต่ละพื่นที่ท่องเที่ยว