NEPAL
 
"สนุกดีครับ แต่อาหารส่วนใหญ่เป็นผัก อากาศหนาว ฝุ่นเยอะ
ไกด์ดี ทั้งของไทย และท้องถิ่น"
- คุณรุ่งสวัสดิ์
 
 
 
ดูโปรแกรมทัวร์เนปาล คลิกที่ปุ่มนี้ !
 

สอบถามเพิ่มเติมทางไลน์ คลิกที่ปุ่มนี้ !