ทัวร์ไต้หวัน : โปรน้องใหม่ บินสบาย ไปไทเป หมู่บ้านสายรุ้ง 5D3N (SL)

รหัสสินค้า : BT02

5วัน 3คืน เดือนพฤศจิกายน - มีนาคม 62 โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์

หมวดหมู่ : ทัวร์ไต้หวัน

รายละเอียดสินค้า

ทัวร์ไต้หวัน5วัน3คืน ทัวร์ไต้หวันเทียวครบ ไทเป ไถจง หนานโถว หลากลายโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ช่วงวันหยุด ทัวร์เทศกาล โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ บินดีอยู่ดีสะดวกสบายและอบอุ่นใจกับการบริการจากไกด์มืออาชีพต้องเราเท่านั้น เที่ยวครบไฮไลท์สำคัญ

  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • สักการะพระวัดดังวัดพระถังซำจั๋ง/วัดเหวินหวู่
  • หมู่บ้านสายรุ้ง
  • ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี

 

คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเชคโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่ม สีเขียว" นี้เลยจ้าาา

วันที่ 1 สนามบินดอนเมืองวันที่ 2 สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – ไถจง – บ้านสายรุ้ง - หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านใบชา - ไถจง


วันที่ 3 ไถจง - ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) – ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง  - ถนนคนเดินซีเหมินติงวันที่ 4 ไทเป - ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน – อุทยานเย๋หลิ่ว – ศูยน์เครื่องสำอางค์ - ซือหลินไนท์มาเก็ทวันที่ 5 ไทเป – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทางราคาต่อท่าน
19 - 23 ม.ค.6213,900
01 - 05 ก.พ.62
02 - 06 ก.พ.62
03 - 07 ก.พ.62
08 - 12 ก.พ.62
09 - 13 ก.พ.62
19,900
10 - 14 ก.พ.6216,900
15 - 19 ก.พ.62
16 - 20 ก.พ.62
17 - 21 ก.พ.62
15,900
22 - 26 ก.พ.62
23 - 27 ก.พ.62
24 - 28 ก.พ.62
14,900
01 - 05 มี.ค.62
02 - 06 มี.ค.62
03 - 07 มี.ค.62
08 - 12 มี.ค.62
09 - 13 มี.ค.62
10 - 14 มี.ค.62
15 - 19 มี.ค.62
16 - 20 มี.ค.62
17 - 21 มี.ค.62
22 - 26 มี.ค.62
23 - 27 มี.ค. 62
14,900

 เดินทางโดยสายการบิน 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ทัวร์ไต้หวัน5วัน 3คืน แบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้าา

 

 

คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเชคโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่ม สีเขียว" นี้เลยจ้าาาสินค้าเกี่ยวข้อง
New

FST01 ทัวร์ไต้หวัน

4วัน 3คืน เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 62 โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์

 
฿ 29,888 ฿ 29,888
New

FT03 ทัวร์ไต้หวัน

5วัน 4คืน วันที่11-15 เมษายน 62 ทัวร์สงกรานต์ โดยสายการบินไทย

 
฿ 31,999 ฿ 31,999
New

FST02 ทัวร์ไต้หวัน

5วัน 4คืน เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 62 โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์

 
฿ 34,888 ฿ 34,888
New

TNT05 ทัวร์ใต้หวัน

5วัน 4คืน เดินทางวันที่12-16 เมษายน 62 โดยสายการบินไทย

 
฿ 31,888 ฿ 31,888
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า