ทัวร์ยุโรป: สวิตเซอร์แลนด์ เเมทเทอร์ฮอร์น จุงเฟรา

รหัสสินค้า : ZE03

7 วัน 4 คืน กำหนดการเดินทาง มิถุนายน 62 โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์

หมวดหมู่ : ทัวร์ยุโรป

รายละเอียดสินค้า

ทัวร์ยุโรป ตะลุยสวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4  คืน ทัวร์ยุโรป: สวิตเซอร์แลนด์ เเมทเทอร์ฮอร์น จุงเฟรา  เที่ยวครบ ซูริค เจนีวา โลซานน์ ปราสาทชิลยอง ชมความงดงามของประเทศที่คนนิยมไปมากที่สุด โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ โปรแกรมทัวร์ยุโรป ปีใหม่ ทัวร์ช่วงวันหยุด ทัวร์เทศกาล บินดีอยู่ดีสะดวกสบายและอบอุ่นใจกับการบริการจากไกด์มืออาชีพต้องเราเท่านั้น เที่ยวครบไฮไลท์สำคัญ

 • ซูริค
 • เจนีวา
 • น้ำพุเจ็ทโด้
 • โลซานน์
 • เวเว่ย์
 • ปราสาทชิลยอง
 • มองเทรอซ์
 • เซอร์เเมท
 • เบิร์น
 • หมู่บ้านทาซ
 • ลูเซิร์น
 • ทรีนเดอวาลด์ 
 • เลาเทอร์บรุนเนิน

คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเชคโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร
"กดปุ่ม สีเขียว" นี้เลยจ้าาาา

โปรแกรมการเดินทาง  

วันที่แรก  เดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินสุวรรณภูมิ สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี ประเทศสิงคโปร์ 

วันที่สอง นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา มืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญมากของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เข้าชม สวนอังกฤษ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจยอดนิยมริมทะเลสาบเจนีวาของทั้งชาวเมืองและนักท่องเที่ยวถัดมาเป็น อนุสาวรีย์แห่งการรวมชาติ ระหว่างเจนีวาและประเทศสวิสเซอร์แลนด์ในปี 1814 ปลายสุดของสวน เป็นที่ตั้งของ น้ำพุเจ็ทโด้ สัญลักษณ์ของเมืองเจนีวานำท่าน ผ่านชม มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน์ เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก ผ่านชม มหาวิหารโลซานน์  หรือมหาวิหารนอร์ทเธอดามแห่งเมืองโลซานน์ อันเก่าแก่ 

วันที่สาม นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ เมืองสวยน่ารักที่ตั้งอยู่ในรัฐโว นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน ดาวตลกค้างฟ้าชาวอังกฤษ มีผลงานสร้างชื่อเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกา นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ ปราสาทชิลยอง ลยอง นับว่าเป็นปราสาทยุคกลางที่มีความเก่าแก่กว่า 1,000 ปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านทาซ จากนั้น นำท่านนั่งรถไฟท้องถิ่น เพื่อเดินทางเข้าสู่ เมืองเซอร์แมท ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นที่ตั้งของ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ภูเขาซึ่งมียอดแหลมทรงสามเหลี่ยมที่สวยงามที่สุด 

 

วันที่ 4 นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบิร์น เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พาท่านชม บ่อหมีสีน้ำตาล สัตว์สัญลักษณ์สำคัญของเมืองเบิร์น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์  จัตุรัสหน้าสถานีรถไฟ เป็นศูนย์กลางของระบบขนส่งภายในเมืองเบิร์นผ่านชม ประตูเมืองโบราณเปรียบเสมือนป้อมปราการประตูเมืองทางด้านตะวันตก นำท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ จากนั้นพาท่านชม สะพานไม้ชาเปล  เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปยุโรป 

วันที่ห้า นำท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ เมืองตากอากาศเล็กๆที่สวยงาม ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำท่าน นั่งรถไฟไต่เขา พิชิตยอดเขาจุงเฟรา เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำน้ำแข็ง  ที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน้ำแข็งลึกถึง 30 เมตร และ ลานสฟิงซ์ จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป นำท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นำท่าน ผ่านชม โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ โบสถ์หอคอยคู่สูงระฟ้า ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1100 ถัดมา ผ่านชม โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ หอนาฬิกาที่มีหน้าปัดนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป นำท่านเดินทางสู่ ย่านบานโฮฟสตราเซอร์  เป็นศูนย์กลางหลักของเมืองซูริค ปัจจุบันเป็นหนึ่งในย่านการค้าที่รวบรวมสินค้าราคาแพงแห่งหนึ่งในโลก 

วันที่หก นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน Singapore Airlines 

วันเจ็ด เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

 

กำหนดการเดินทางราคาท่านละ
12 - 18 มิถุนายน 256256,999

 

เดินทางโดยสายการบิน

 

คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเชคโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่ม สีเขียว" นี้เลยจ้าาา

 

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ทัวร์ยุโรป: สวิตเซอร์แลนด์ เเมทเทอร์ฮอร์น จุงเฟรา 7 วัน 4 คืน  แบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้าา

 


 

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

DEU14

7 วัน 4 คืน กำหนดการเดินทางเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2562 โดยสายการบินไทย

 
฿ 87,000 ฿ 87,000
New

PKE09

7 วัน 4 คืน กำหนดการเดินทางเดือนมิถุนายน - ตุลาคม 2562 โดยสายการบินเอมิเรตส์

 
฿ 41,900 ฿ 41,900
New

HEU07

9 วัน 6 คืน กำหนดการเดินทางเดือนมีนาคม - กรกฎาคม 62 โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์

 
฿ 79,900 ฿ 79,900
New

DEU15

11 วัน 7 คืน กำหนดการเดินทางเดือน มิถุนายน - กันยายน 2562 โดยสายการบินอีวีเอ แอร์เวย์

 
฿ 160,000 ฿ 160,000
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า