ทัวร์ยุโรป : ฝรั่งเศส – อิตาลี (ริเวียร่า)

รหัสสินค้า : GOE25

8 วัน 5 คืน กำหนดการเดินทาง กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 62 โดยสายการบินเอมิเรตส์

หมวดหมู่ : ทัวร์ยุโรป

รายละเอียดสินค้า

ทัวร์ยุโรป ตะลุยฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน ทัวร์ยุโรป : ฝรั่งเศส – อิตาลี (ริเวียร่า) เที่ยวครบ ดูไบ  นีซ คานส์  กราซ  เอซ โมนาโค เจนัว ชมความงดงามของประเทศที่คนนิยมไปมากที่สุด โดยสายการบินเอมิเรตส์  โปรแกรมทัวร์ยุโรป ปีใหม่ ทัวร์ช่วงวันหยุด ทัวร์เทศกาล บินดีอยู่ดีสะดวกสบายและอบอุ่นใจกับการบริการจากไกด์มืออาชีพต้องเราเท่านั้น เที่ยวครบไฮไลท์สำคัญ

  •  เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบ Côte d'Azur (โกต ดาซูร์) หรือรู้จักกันในนาม "เฟรนซ์ ริเวียร่า"(La Riviera Française)
  • เลาะชายฝั่งทะเล ณ เมืองชื่อดัง เจนัว – มอนเตคาร์โล – นีซ – คานส์ ที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (Mediterranean) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส
  •  ดินแดนที่มีความสวยงามดั่งสรวงสวรรค์ ที่ภูเขาเป็นมิตรกับท้องทะเล
  • เยือนดินแดนสุดแสนโรแมนติกบนเกาะเวนิส (Venice)
  • ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) ที่ นครวาติกัน
  • ชม 2 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก โคลอสเซี่ยมและหอเอนปิซ่า

 

 

คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเชคโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร"กดปุ่ม สีเขียว" นี้เลยจ้าาาา

โปรแกรมการเดินทาง  

วันที่แรก  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ออกเดินทางสู่ ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ 

วันที่สอง ถึงสนามบินโกตดาซูร์ เมืองนีซ ประเทศฝรั่งเศส หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางชม เมืองนีซ เป็นเมืองใหญ่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส ริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน นำท่านเที่ยวชม ย่านเมืองเก่านีซ ชมทัศนียภาพของอาคารสไตล์อิตาลี สัมผัสถนนสายเล็กๆ และนำท่านถ่ายรูปกับ จัตุรัสเมสซิน่า จัตุรัสที่ตั้งอยู่ใจกลางพื้นที่ขนาดใหญ่ ประกอบด้วย น้ำพุที่สวยงามและอาคารสถาปัตยกรรมทรงคลาสสิกที่ตั้งโดยรอบ จากนั้นนำชมโบสถ์รัสเซีย เป็นโบสถ์ขนาดใหญ่และเก่าแก่ ภายในตกแต่งอย่างประณีต และมี เอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งถือเป็นศิลปะรัสเซียที่ถูกสร้างในยุโรป

วันที่สาม นำเดินทางสู่เมืองคานส์ เมืองที่มีชื่อเสียงในด้านภาพยนตร์ และเป็นเมืองที่จัดงานที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกที่เป็นที่รู้จักกันดี คือ เทศกาลหนังเมืองคานส์ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองกราสส์  เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งน้ำหอมโลก ที่มีการผลิตน้ำหอมกันมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเอซ เมืองแสนสงบริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ดินแดนแห่งทุ่งลาเวนเดอร์ และมีชื่อเสียงในการผลิตเครื่องหอม ชมบ้านเรือนอันสวยงามอันเป็นเอกลักษณ์ของบ้านในสไตร์   ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองมอนติคาร์โล เมืองหลวงของโมนาโค ที่มีชื่อเสียงในเรื่องความหรูหราของคาสิโน โรงแรมสุดหรูของมอนติคาร์โล และอาหารชั้นเลิศชม พระราชวังแห่งโมนาโค ซึ่งเป็นที่ประทับของประมุขแห่งรัฐโมนาโค ในปัจจุบัน

วันที่สี่  นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองมิลาน เมืองที่เรียกได้ว่า เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก จากนั้นนำท่านชม มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน ที่สร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค นำท่านชม แกลเลอรี วิคเตอร์เอ็มมานูเอล ที่นับว่าเป็นช้อปปิ้งมอลล์ที่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สุดในเมืองมิลาน นำท่านเดินทางสู่เมืองเวนิส ฝั่งแผ่นดินใหญ่ เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เวนิสถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็ก ๆ จำนวนมากเข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย 

วันที่ห้า นำท่านเดินทาง สู่ท่าเรือตรอนเคตโต้ นำท่านล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส หรือ เวเนเซียดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน  มีสมญานามว่าเป็น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก"ขึ้นฝั่งที่บริเวณซานมาร์โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส จากนั้นนำท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ  ที่มีเรื่องราวน่าสนใจในอดีต นั่นเอง นำท่านถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค เป็นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สุดในยุโรป จัตุรัสถูกล้อมรอบด้วยอาเขตอันงดงาม รวมทั้งโบสถ์ซานมาร์โค ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากนั้นอิสระให้ท่านได้มีเวลาเดินเที่ยวชมเกาะอันสุดแสนโรแมนติกตามอัธยาศัย เเละนำท่านเดินทางสู่เมืองปิซ่า เมืองแห่งศิลปะที่สำคัญของอิตาลี เป็นเมืองเล็กๆอยู่ทางตะวันตกของ Florence ด้านตะวันตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 


 

วันที่หก  นำท่านเข้าสู่บริเวณจัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี ที่ประกอบด้วยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ โดยเริ่มจากหอพิธีเจิมน้ำมนต์ ที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลี, มหาวิหารดูโอโม ที่งดงามและหอเอนแห่งเมืองปิซ่าอันเลื่อง ชมหอเอนปิซ่า สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ชมเมืองเซียน่า อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ในปี ค.ศ.1995 นำท่านเดินเข้าสู่ตัวเมืองเก่า เพื่อชมจัตุรัสเดล คัมโป ที่เป็นรูปทรงคล้ายเกือกม้านับว่าเป็นจตุรัสที่มีความสวยงามมากอีกแห่งหนึ่งในอิตาลี ให้เวลาท่านชมและเดินเล่นถ่ายรูปบริเวณรอบนอกของปาลาซโซ พับบลิโค  เป็นพระราชวังเก่าที่สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบโรมาเนสก์  และ หอระฆังมานเจีย ที่เป็นอีกหนึ๋งสัญลักษณ์ของเซียนา จากนั้นนำท่านชมความงดงามบริเวณภายนอกของ มหาวิหารเซียนา 

วันเจ็ด นำท่านผ่านชมกลุ่มโรมันฟอรัม อดีตศูนย์กลางทางด้านการเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจของอาณาจักรโรมัน ชมความยิ่งใหญ่ในอดีตและเก็บภาพสวยบริเวณรอบนอกของสถานสร้างความบันเทิงของชาวโรมันมาแต่สมัยโบราณ โคลอสเซี่ยม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ นำท่านเดินทางสู่นครรัฐวาติกัน ประเทศที่เล็กที่สุดในโลกตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม นำท่านเข้าชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ชมประติมากรรมอันลือชื่อปิเอต้า ของ มิเคลันเจโล และ ชมแท่นบูชาบัลแดคคิโน เป็นซุ้มสำริดที่สร้างโดยจานโลเรนโซ แบร์นินี ซึ่งสร้างตรงบริเวณที่เชื่อกันว่าเป็นที่ฝังพระศพของนักบุญปีเตอร์ จากนั้นนำท่านเดินชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณน้ำพุเทรวี่ สัญลักษณ์ของกรุงโรม

วันที่แปด คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

กำหนดการเดินทางราคาท่านละ
วันที่   13-20 ก.พ. 6248,900.-
วันที่   27 มี.ค.-3 เม.ย. 6248,900.-
วันที่   6-13 เม.ย. 6258,900.-
วันที่   11-18 เม.ย. 6262,900.-
วันที่   25 เม.ย.-2 พ.ค. 6249,900.-
วันที่   7-14, 21-28 พ.ค. 6249,900.-

 

เดินทางโดยสายการบิน

 

คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเชคโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่ม สีเขียว" นี้เลยจ้าาา

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ทัวร์ยุโรป : ฝรั่งเศส – อิตาลี (ริเวียร่า) 8 วัน 5 คืน  แบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้าา

 


 

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

HEU07

9 วัน 6 คืน กำหนดการเดินทางเดือนมีนาคม - กรกฎาคม 62 โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์

 
฿ 79,900 ฿ 79,900
New

DEU14

7 วัน 4 คืน กำหนดการเดินทางเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2562 โดยสายการบินไทย

 
฿ 87,000 ฿ 87,000
New

PKE09

7 วัน 4 คืน กำหนดการเดินทางเดือนมิถุนายน - ตุลาคม 2562 โดยสายการบินเอมิเรตส์

 
฿ 41,900 ฿ 41,900
New

DEU15

11 วัน 7 คืน กำหนดการเดินทางเดือน มิถุนายน - กันยายน 2562 โดยสายการบินอีวีเอ แอร์เวย์

 
฿ 160,000 ฿ 160,000
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า