ทัวร์ยุโรป: turbo west europe เยอรมัน ออสเตรีย สวิต

รหัสสินค้า : ZE08

8 วัน 5 คืน กำหนดการเดินทางช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 62 โดยสายการบิน Singapore Airlines

หมวดหมู่ : ทัวร์ยุโรป

รายละเอียดสินค้า

ทัวร์ยุโรป 8 วัน 5 คืน ทัวร์ยุโรป: turbo west europe เที่ยวครบเยอรมัน ออสเตรีย สวิต ชมความงดงามของประเทศที่คนนิยมไปมากที่สุด โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์โปรแกรมทัวร์ยุโรป ปีใหม่ ทัวร์ช่วงวันหยุด ทัวร์เทศกาล บินดีอยู่ดีสะดวกสบายและอบอุ่นใจกับการบริการจากไกด์มืออาชีพต้องเราเท่านั้น เที่ยวครบไฮไลท์สำคัญ

  • ถนนมาเรียเทเรซ่า
  • หลังคาทองคำ
  • ปราสาทวาดุซ
  • อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก
  • จัตุรัสปาราเดพลาทซ์
  • น้ำตกไรน์
  • อินกอลสตัทท์ เอาท์เล็ท


คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเชคโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร
"กดปุ่ม สีเขียว" นี้เลยจ้าาาา

 

โปรแกรมการเดินทาง  

วันที่แรก คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน Singapore Airlines เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

 

วันที่สอง เดินทางสู่ เมืองอินส์บรูค (Innsbruck) เมืองเล็กๆในอ้อมกอดแห่งภูเขาหิมะ เป็นเมืองหลวงของแคว้นทีโรล เป็นเมืองเอกด้านการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรีย นำท่านสู่ ถนนมาเรียเทเรซ่า (Maria Theresa Street) ถนนคนเดินแห่งมนตร์เสน่ห์ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนเก่าแก่สีลูกกวาด 

 

วันที่สาม เดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เยี่ยมชม อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก (Lion Monument of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสฯ

 

 

วันที่สี่ เดินทางสู่ หมู่บ้านวิทซ์เนา (Vitznau) หมู่บ้านเล็กๆน่ารักในเมืองลูเซิร์น ด้วยภูมิประเทศเป็นพื้นที่สูงและเทือกเขาจำนวนหนึ่ง มีเพียงยอดเขาริกิ (Rigi Kulm) เท่านั้น เป็นที่รู้จักกันในฐานะ ราชินีแห่งเทือกเขา 

 

วันที่ห้า เดินทางสู่ น้ำตกไรน์ (Rhine Falls) น้ำตกที่ใหญ่และสวยที่สุดในยุโรป ตั้งอยู่บนแม่น้ำไรน์บริเวณทางเหนือของเมืองซูริค ต่อด้วยเมืองลินเดา (Lindau) เมืองเก่าแก่สไตล์บาวาเรียนของประเทศเยอรมัน ที่มีลักษณะเป็นเกาะโอบล้อมด้วยทะเลสาบคอนสแตนซ์ 

 

วันที่หก นำท่านออกเดินทางสู่เมืองมิวนิค (Munich) เมืองเศรษฐกิจของประเทศเยอรมัน ผ่านชมความสวยงามโดยรอบของเมือง อาคารบ้านเรือนและพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ผ่านชม จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ (Marien Platz Square) ซึ่งตั้งชื่อตามรูปปั้นพระแม่มารีสีทอง, ศาลาว่าการเมืองมิวนิก (City Hall) ซึ่งทุกๆ 11 โมงและ 5 โมงเย็น ในฤดูร้อนจะมีเสียงนาฬิกาและตุ๊กตาออกมาเต้นระบำที่หอนาฬิกาประจำเมืองแห่งนี้ 

 

วันที่เจ็ด ให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษี หรือ ร้านอาหาร ที่ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ327

 

วันที่แปด สายการบิน Singapore Airlines นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพกำหนดการเดินทางราคาท่านละ

12 - 19 กุมภาพันธ์ 2562
12 - 19 มีนาคม 2562
15 - 22 พฤษภาคม 2562

49,999.-

08 - 15 เมษายน 2562

51,999.-

12 - 19 เมษายน 2562

55,999.-

 

เดินทางโดยสายการบิน

 

คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเชคโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่ม สีเขียว" นี้เลยจ้าาา

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ทัวร์ยุโรป: turbo west europe เยอรมัน ออสเตรีย สวิต 8วัน 5คืน แบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้าา

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

PKE09

7 วัน 4 คืน กำหนดการเดินทางเดือนมิถุนายน - ตุลาคม 2562 โดยสายการบินเอมิเรตส์

 
฿ 41,900 ฿ 41,900
New

DEU15

11 วัน 7 คืน กำหนดการเดินทางเดือน มิถุนายน - กันยายน 2562 โดยสายการบินอีวีเอ แอร์เวย์

 
฿ 160,000 ฿ 160,000
New

DEU14

7 วัน 4 คืน กำหนดการเดินทางเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2562 โดยสายการบินไทย

 
฿ 87,000 ฿ 87,000
New

HEU07

9 วัน 6 คืน กำหนดการเดินทางเดือนมีนาคม - กรกฎาคม 62 โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์

 
฿ 79,900 ฿ 79,900
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า