ทัวร์ยุโรป: Sweety East Europe ออสเตรีย สโลวาเกีย

รหัสสินค้า : ZE23

6วัน 3คืน กำหนดการเดินทางช่วงเดือนมีนาคม 62 โดยสายการบิน EVA AIR

หมวดหมู่ : ทัวร์ยุโรป

รายละเอียดสินค้า

ทัวร์ยุโรป 6 วัน 3 คืน ทัวร์ยุโรป: Sweety East Europe ออสเตรีย สโลวาเกีย เที่ยวครบเมืองเวียนนา เมืองเซนต์วูฟกัง เมืองฮัลสตัท ชมความงดงามของประเทศที่คนนิยมไปมากที่สุด โดยสายการบินอีวีเอ แอร์ โปรแกรมทัวร์ยุโรป ปีใหม่ ทัวร์ช่วงวันหยุด ทัวร์เทศกาล บินดีอยู่ดีสะดวกสบายและอบอุ่นใจกับการบริการจากไกด์มืออาชีพต้องเราเท่านั้น เที่ยวครบไฮไลท์สำคัญ

  • อาสนวิหารนักบุญเซนต์ สตีเฟ่น
  • พระราชวังเบลวีเดียร์
  • ถนนสายวงแหวน
  • ปราสาทบราติสลาวา
  • ย่านเมืองเก่าสโลวาเกีย
  • จัตุรัสเฮาพท์ พลัทซ์
  • หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท


คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเชคโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร
"กดปุ่ม สีเขียว" นี้เลยจ้าาาา

โปรแกรมการเดินทาง  

วันที่แรก คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ R สายการบิน EVA Airways เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

 

วันที่สอง เดินทางสู่ เมืองฮัลสตัท (Hallstatt) ประเทศออสเตรีย หมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวย ผ่านชม จัตุรัสเฮาพท์ พลัทซ์ ย่านการค้าสำคัญหรือจุดนัดพบยอดนิยมของชาวเมือง

 

วันที่สาม เดินทางสู่ เมืองบราติสลาวา (Bratislava) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของ ประเทศสโลวาเกีย ชมผ่าน ย่านเมืองเก่าเป็นที่ตั้งของ ประตูมิคาเอล เป็นประตูและป้อมปราการของเมืองเพียงแห่งเดียวที่ยังคงถูกเก็บรักษาไว้

 

 

วันที่สี่ ผ่านชม ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เส้นทางท่องเที่ยวสายหลักของเมืองเวียนนา ชมอาคารรัฐสภา ออสเตรีย เป็นที่ตั้งของ น้ำพุพัลลัส อะธีน่าอันโด่งดัง ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ พระราชวังเบลวีเดียร์

 

วันที่ห้า ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อาสนวิหารนักบุญเซนต์ สตีเฟ่น เป็นอาสนวิหารโรมันคาทอลิกในอัครมุขมณฑลแห่งเมืองเวียนนา นำท่านเดินทางสู่ ถนนคาร์ทเนอร์ (Kartnerstrasse) ย่านธุรกิจการค้าสำคัญ ใจกลางเมืองเวียนนา จำหน่ายสินค้านานาชนิด 

 

วันที่หก สายการบิน EVA Airways นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพกำหนดการเดินทางราคาท่านละ
25 - 30 มีนาคม 256237,999.-

 

 

เดินทางโดยสายการบิน

 

คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเชคโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่ม สีเขียว" นี้เลยจ้าาา

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ทัวร์ยุโรป: Sweety East Europe ออสเตรีย สโลวาเกีย 6วัน 3คืน แบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้าา

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

GOE34

8 วัน 5 คืน กำหนดการเดินทางเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 62 โดยสายการบินการ์ตาร์ แอร์เวย์

 
฿ 59,900 ฿ 59,900
New

GOE32

10 วัน 7 คืน กำหนดการเดินทางเดือนมีนาคม- กรกฎาคม 62 โดยสายการบินไทย

 
฿ 79,900 ฿ 79,900
New

HEU06

9 วัน 6 คืน กำหนดการเดินทางเดือนเมษายน 62 โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์

 
฿ 118,900 ฿ 118,900
New

ZE26

7 วัน 5 คืน กำหนดการเดินทางเดือนเมษายน - พฤษภาคม 62 โดยสายการบินอีวีเอ แอร์เวย์

 
฿ 49,999 ฿ 49,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า