ทัวร์ยุโรป: RE-COMBO ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์(ทิตลิส) เยอรมัน

รหัสสินค้า : ZE17

8 วัน 5 คืน เดินทางช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน 62 โดยสายการบิน Singapore Airlines

หมวดหมู่ : ทัวร์ยุโรป

รายละเอียดสินค้า

ทัวร์ยุโรป 8 วัน 5 คืน ทัวร์ยุโรป: RE-COMBO ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์(ทิตลิส) เยอรมัน เที่ยวครบเมืองปารีส  เมืองแฟรงก์เฟิร์ต เมืองเบิร์น เมืองลูเซิร์น เมืองแองเกิลเบิร์ก ชมความงดงามของประเทศที่คนนิยมไปมากที่สุด โดยสายการบิน Singapore Airlines โปรแกรมทัวร์ยุโรป ปีใหม่ ทัวร์ช่วงวันหยุด ทัวร์เทศกาล บินดีอยู่ดีสะดวกสบายและอบอุ่นใจกับการบริการจากไกด์มืออาชีพต้องเราเท่านั้น เที่ยวครบไฮไลท์สำคัญ

  • ยอดเขาทิตลิส
  • มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต
  • ปราสาทไฮเดลเบิร์ก
  • ย่านบานโฮฟสตราเซอร์
  • อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก
  • ถ้ำน้ำแข็ง
  • บ่อหมีสีน้ำตาล
  • พระราชวังแวร์ซายส์
  • หอไอเฟล

คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเชคโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร
"กดปุ่ม สีเขียว" นี้เลยจ้าาาา

โปรแกรมการเดินทาง  

วันแรก คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน Singapore Airlines เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

 

วันที่สอง นำท่านเดินทางสู่ เมืองปารีส ผ่านชม รอบเมืองปารีส ลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด ถนนช็อง เซลิเซ่ ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ด ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ หอไอเฟล ชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์  พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียง เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

 


วันที่สาม นำท่านเข้าชม ห้องต่างๆในพระราชวังแวร์ซายส์ สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 และนำท่านเดินทางสู่ ลา วัลลี วิลเลจ เอาท์เล็ท เอาท์เล็ทขนาดใหญ่ ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมให้เลือกมากมาย

 

วันที่สี่ เดินทางสู่ เมืองเบิร์น (Bern) เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลก ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ บ่อหมีสีน้ำตาล (Bear Park) สัตว์สัญลักษณ์สำคัญของเมือง

 

วันที่ห้า นำท่านขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส (Mount Titlis) โดยกระเช้าโรแตร ซึ่งสามารถชมทัศนียภาพอันตระการตาได้รอบทิศทางแบบ 360 องศา เข้าชม ถ้ำน้ำแข็ง (Glacier Grotto) ที่ไม่เคยละลาย ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกับการเล่นหิมะบนลานสกี 

 

วันที่หก นำท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) ผ่านชม โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์, โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ แวะชมย่านบานโฮฟสตราเซอร์ เป็นศูนย์กลางหลักของเมืองซูริค ปัจจุบันเป็นหนึ่งในย่านการค้าที่รวบรวมสินค้าราคาแพงแห่งหนึ่งในโลก

 

วันที่เจ็ด เดินทางสู่ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) เป็นเมืองที่มีประวัติต่อเนื่องอันยาวหลายของประเทศเยอรมัน ผ่านชม มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งเมือง และแวะชมจัตุรัสโรเมอร์ (Romer Square) เป็นหัวใจของเมืองเก่าเล็กๆ เป็นสิ่งก่อสร้างประวัติศาสตร์ที่ยังคงหลงเหลือภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง

 

 

วันที่แปด สายการบิน Singapore Airlines นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 


กำหนดการเดินทางราคาท่านละ
15 - 22 มี.ค. 256249,999.-
26 มี.ค. - 02 เม.ย. 2562
07 - 14 พ.ค.2562
52,999.-
14 - 21 พฤษภาคม 256255,999.-

 


เดินทางโดยสายการบิน

 

คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเชคโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่ม สีเขียว" นี้เลยจ้าาา

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ทัวร์ยุโรป: RE-COMBO ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์(ทิตลิส) เยอรมัน 8วัน 5คืน แบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้าา

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

DEU14

7 วัน 4 คืน กำหนดการเดินทางเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2562 โดยสายการบินไทย

 
฿ 87,000 ฿ 87,000
New

PKE09

7 วัน 4 คืน กำหนดการเดินทางเดือนมิถุนายน - ตุลาคม 2562 โดยสายการบินเอมิเรตส์

 
฿ 41,900 ฿ 41,900
New

DEU15

11 วัน 7 คืน กำหนดการเดินทางเดือน มิถุนายน - กันยายน 2562 โดยสายการบินอีวีเอ แอร์เวย์

 
฿ 160,000 ฿ 160,000
New

HEU07

9 วัน 6 คืน กำหนดการเดินทางเดือนมีนาคม - กรกฎาคม 62 โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์

 
฿ 79,900 ฿ 79,900
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า