ทัวร์ยุโรป : อิตาลี เวนิส

รหัสสินค้า : GOE28

7 วัน 4 คืน กำหนดการเดินทางกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 62 โดยสายการบินเอมิเรตส์

หมวดหมู่ : ทัวร์ยุโรป

รายละเอียดสินค้า

ทัวร์ยุโรป ตะลุยอิตาลี 7 วัน 4 คืน ทัวร์ยุโรป : อิตาลี เวนิส เที่ยวครบ เกาะเวนิส จัตุรัสซานมาร์โค เมืองมิลาน หอเอนปิซ่า  ชมความงดงามของประเทศที่คนนิยมไปมากที่สุด โดยสายการบินเอมิเรตส์  โปรแกรมทัวร์ยุโรป ปีใหม่ ทัวร์ช่วงวันหยุด ทัวร์เทศกาล บินดีอยู่ดีสะดวกสบายและอบอุ่นใจกับการบริการจากไกด์มืออาชีพต้องเราเท่านั้น เที่ยวครบไฮไลท์สำคัญ

  • บินลัดฟ้าสู่เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมน
  • เดินเล่นบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า                              “เป็นห้องนั่งเล่นที่สวย    ที่สุดในยุโรป
  • ช้อปปิ้งสนุกๆที่เมืองมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก
  • เที่ยวเมืองเซียน่า (Siena) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
  • เข้าชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica)
  • ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
  • ชมความยิ่งใหญ่และอลังการของมหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซ์ (Florence) ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป                       

 

 

คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเชคโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร"กดปุ่ม สีเขียว" นี้เลยจ้าาาา

โปรแกรมการเดินทาง  

วันที่แรก  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ออกเดินทางสู่เวนิส ประเทศอิตาลี  โดยสายการบินเอมิเรตส์ 


วันที่สอง นำท่านเดินทาง สู่ท่าเรือตรอนเคตโต้ นำท่านล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส ดินแดนแสนโรแมนติ ชมสะพานถอนหายใจ ที่มีเรื่องราวน่าสนใจในอดีต จากนั้นนำท่านถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า “เป็นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สุดในยุโรป” รวมทั้งโบสถ์ซานมาร์โค ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ 

วันที่สาม นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองมิลาน เมืองที่เรียกได้ว่า เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก นำท่านชมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน ที่สร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ชมแกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ที่นับว่าเป็นชอปปิ้งมอลล์ที่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สุดในเมืองมิลาน 

วันที่สี่ เดินทางสู่เมืองปิซ่า เมืองแห่งศิลปะที่สำคัญของอิตาลี นำท่านเข้าสู่บริเวณจัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า ชมหอเอนปิซ่า  สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง นำท่านเดินทางต่อสู่แคว้นทัสคานี โดยเมืองหลวงของแคว้น คือ ฟลอเรนซ์ ที่ได้รับขนานนามว่าเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ จากนั้นนำท่านชมความยิ่งใหญ่ และอลังการของมหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร วิหารของเมืองฟลอเรนซ์ ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ใช้หินอ่อนหลายสีตกแต่งผสมผสานกันได้อย่างงดงาม 

วันที่ห้า นำท่านเดินทางสู่เมืองซานจีมิญญาโน  เมืองเล็กๆ บนเนินเขา ได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มืองเซียน่า เพื่อชมจัตุรัสเดล คัมโป ที่เป็นรูปทรงคล้ายเกือกม้านับว่าเป็นจตุรัสที่มีความสวยงามมากอีกแห่งหนึ่งในอิตาลี ให้เวลาท่านชมและเดินเล่นถ่ายรูปบริเวณรอบนอกของปาลาซโซ พับบลิโค เป็นพระราชวังเก่าที่สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบโรมาเนสก์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงโรม 

 

วันที่หก นำท่านเดินทางสู่นครรัฐวาติกัน นำท่านเข้าชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ เตอร์ นำท่านผ่านชมกลุ่มโรมันฟอรัม  อดีตศูนย์กลางทางด้านการเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจของอาณาจักรโรมัน ชมโคลอสเซี่ยม  ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ จากนั้นนำท่านเดินชม น้ำพุเทรวี่  สัญลักษณ์ของกรุงโรม จากนั้นเชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นและของที่ระลึกในบริเวณย่านบันไดสเปน  ซึ่งเป็นแหล่งแฟชั่นชั้นนำสุดหรูและยังเป็นแหล่งนัดพบ

วันเจ็ด คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

 

กำหนดการเดินทาง

กำหนดการเดินทางราคาท่านละ
6-12 ก.พ. 6245,888.-
11-17, 25-31 มี.ค. 6243,888.-
2-8 เม.ย. 6249,900.-
8-14 เม.ย. 6255,888.-
12-18 เม.ย. 6259,900.-
28 เม.ย.-4 พ.ค 6246,888.-
12-18 พ.ค., 28 พ.ค.-3 มิ.ย. 6246,888.-


เดินทางโดยสายการบิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ทัวร์ยุโรป : อิตาลี เวนิส 7 วัน 4 คืน   แบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้าา

คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเชคโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่ม สีเขียว" นี้เลยจ้าาา
 

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

PKE09

7 วัน 4 คืน กำหนดการเดินทางเดือนมิถุนายน - ตุลาคม 2562 โดยสายการบินเอมิเรตส์

 
฿ 41,900 ฿ 41,900
New

DEU14

7 วัน 4 คืน กำหนดการเดินทางเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2562 โดยสายการบินไทย

 
฿ 87,000 ฿ 87,000
New

HEU07

9 วัน 6 คืน กำหนดการเดินทางเดือนมีนาคม - กรกฎาคม 62 โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์

 
฿ 79,900 ฿ 79,900
New

DEU15

11 วัน 7 คืน กำหนดการเดินทางเดือน มิถุนายน - กันยายน 2562 โดยสายการบินอีวีเอ แอร์เวย์

 
฿ 160,000 ฿ 160,000
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า