ทัวร์ยุโรป : เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี

รหัสสินค้า : GOE33

7วัน 4 คืน กำหนดการเดินทางเดือนเมษายน - พฤษภาคม 62 โดยสายการบินเอมิเรตส์

หมวดหมู่ : ทัวร์ยุโรป

รายละเอียดสินค้า

ทัวร์ยุโรป 7 วัน 4 คืน   ทัวร์ยุโรป : เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี  เที่ยวครบ กรุงปราก  เชสกี้ ครุมลอฟ พระราชวังเชินบรุนน์   ชมความงดงามของประเทศที่คนนิยมไปมากที่สุด โดยสายการบินเอมิเรตส์  โปรแกรมทัวร์ยุโรป ปีใหม่ ทัวร์ช่วงวันหยุด ทัวร์เทศกาล บินดีอยู่ดีสะดวกสบายและอบอุ่นใจกับการบริการจากไกด์มืออาชีพต้องเราเท่านั้น เที่ยวครบไฮไลท์สำคัญ 

  • สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก  อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย
  • เยือนเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ 
  • เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์  ที่วิจิตรตระการตาอันโด่งดังของออสเตรีย
  • อิสระช้อปปิ้ง McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf สินค้าแบรนด์เนมมากมาย
  •  พักกรุงบราติสลาว่า เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค
  •  ชมกรุงบูดาเปสต์  เมืองหลวงของฮังการี ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ
***ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท***

คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเชคโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร"กดปุ่ม สีเขียว" นี้เลยจ้าาาา

โปรแกรมการเดินทาง  

วันที่แรก  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ เพื่อออกเดินทางสู่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ 

วันที่สอง  นำท่านเดินทางสู่กรุงปราก เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก จากนั้นนำท่านเดินเที่ยวชมประตูเมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร์ ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง ให้เวลาท่านเดินอิสระเดินเล่นย่านเมืองเก่า ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง เช่น เครื่องแก้วโบฮีเมียน หรือเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม 

วันที่สาม นำเข้าชมปราสาทแห่งปราก  ที่สร้างขึ้นอยู่บนเนินเขาตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 9 ชม มหาวิหารเซนต์วิตุส อันงามสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14 นำท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ นำชมเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย 

 

วันที่สี่ ออกเดินทางสู่ฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า  4,500 ปี เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ นำท่านล่องเรือทะเลสาปที่เมืองฮัลสตัทและชมความสวยงามของเมืองฮัลสตัทที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น UNESCO WORLD HERITAGE VIEW 

วันที่ห้า นำเข้าชมความงดงามของ พระราชวังเชินบรุนน์  แห่งราชวงศ์ฮับสบวร์ก ซึ่งมีประวัติการสร้างมาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย 

วันที่หก นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชผ่านย่านเกษตรกรรมข้ามพรมแดนสู่ กรุงบูดาเปสต์ เมืองหลวงของ ประเทศฮังการี นำท่านชมบริเวณ CASTLE HILL ซึ่งเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า 

วันที่เจ็ด ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพ  

 

 กำหนดการเดินทาง

กำหนดการเดินทาง
ราคาท่านละ
วันที่   01-07 เม.ย. 6243,900.-
วันที่   12-18 เม.ย. 6253,900.-
วันที่   25 เม.ย.-1 พ.ค. 6243,900.-
วันที่   2-8, 16-22, 23-29 พ.ค. 6243,900.-


เดินทางโดยสายการบิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ทัวร์ยุโรป : เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี  7 วัน 4 คืน   แบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้าา

คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเชคโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่ม สีเขียว" นี้เลยจ้าาา
 

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

HEU07

9 วัน 6 คืน กำหนดการเดินทางเดือนมีนาคม - กรกฎาคม 62 โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์

 
฿ 79,900 ฿ 79,900
New

DEU15

11 วัน 7 คืน กำหนดการเดินทางเดือน มิถุนายน - กันยายน 2562 โดยสายการบินอีวีเอ แอร์เวย์

 
฿ 160,000 ฿ 160,000
New

DEU14

7 วัน 4 คืน กำหนดการเดินทางเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2562 โดยสายการบินไทย

 
฿ 87,000 ฿ 87,000
New

PKE09

7 วัน 4 คืน กำหนดการเดินทางเดือนมิถุนายน - ตุลาคม 2562 โดยสายการบินเอมิเรตส์

 
฿ 41,900 ฿ 41,900
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า