ทัวร์อียิปต์ : กรุงไคโร มหาปีรามิดกีซ่า ซัคคาร่า

รหัสสินค้า : PEY05

9 วัน 7 คืน กำหนดการเดินทางเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 62 โดยสายการบินโอมานแอร์

หมวดหมู่ : ทัวร์อียิปต์

รายละเอียดสินค้า

ทัวร์ยุโรป 9 วัน 7 คืน   ทัวร์อียิปต์ : กรุงไคโร มหาปีรามิดกีซ่า ซัคคาร่า  เที่ยวครบ  เมืองเมมฟิส   เมืองกีซ่า  กรุงไคโร   ชมความงดงามของประเทศที่คนนิยมไปมากที่สุด โดยสายการบินโอมานแอร์  โปรแกรมทัวร์ยุโรป ปีใหม่ ทัวร์ช่วงวันหยุด ทัวร์เทศกาล บินดีอยู่ดีสะดวกสบายและอบอุ่นใจกับการบริการจากไกด์มืออาชีพต้องเราเท่านั้น เที่ยวครบไฮไลท์สำคัญ 

  • เมืองเมมฟิส 
  • เมืองกีซ่า 
  • กรุงไคโร
  • วิหารฮัคเชฟซุต
  • มหาวิหารอาบูซิมเบล
  • เขื่อนยักษ์อัสวาน

คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเชคโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร"กดปุ่ม สีเขียว" นี้เลยจ้าาาา

โปรแกรมการเดินทาง  

วันที่แรก  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก เพื่อเดินทางสู่ เมืองไคโร ประเทศอียิปต์ โดยสายการบินโอมานแอร์ 

วันที่สอง นำคณะเดินทางสู่ เมืองกีซ่า นำท่านชม มหาปิรามิด ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชม “สฟิงซ์” ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็นพระพักตร์ของฟาโรห์และลำตัวเป็นสิงโต ท่านอาจจะขี่อูฐกลางทะเลทรายชมทิวทัศน์รอบๆโดยมีหมู่ปีรามิดเป็นฉากหลัง นำคณะเดินทางสู่ เมืองเมมฟิส ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี เดินทางสู่ เมืองซัคคาร่า เพื่อชม ปีรามิดขั้นบันได เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ใช้เป็นสถานที่ฝังพระศพของ กษัตริย์ซอเซอร์  แวะชม ศูนย์กลางการทำ “กระดาษปาปีรุส” ซึ่งเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกทำจากต้นก

วันที่สาม นำคณะเดินทางเข้าชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ อันเลื่องชื่อของโลกเป็นสถานที่ที่รวมศิลปะวัตถุโบราณมากมายที่สุดในโลกแห่งหนึ่งชม  โลงศพทองคำแท้พร้อมหน้ากากทองคำของฟาโรห์ตุตันคาเมนและสมบัติส่วนตัวอีกมากมายของพระองค์  นำทุกท่านขึ้นชม ป้อมปราการ  ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดย ผู้นำซาลาดินในปี ค.ศ.1176และเสร็จในปี ค.ศ. 1182 เพื่อใช้ในการต่อสู้ในสงครามครูเสด 

วันที่สี่ นำท่านเดินทางสู่ เมืองอาบูซิมเบล ชม มหาวิหารอาบูซิมเบล ซึ่งประกอบด้วยวิหารใหญ่ของ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 และวิหารของเนเฟอร์ตารี ซึ่งเป็นมเหสีที่รักของพระองค์ 

วันที่ห้า  นำท่านไปชม เขื่อนยักษ์อัสวาน ที่สร้างขึ้นในปี คศ 1960 เพื่อ  ช่วยให้มีน้ำหล่อเลี้ยงไร่นาตลอดปี อีกทั้งยังใช้พลังน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของคนทั้งประเทศ และเพื่อป้องกันน้ำไหลท่วมจากแม่น้ำไนล์เวลาฝนตกหนัก จากนั้นนำท่าน ชม เสาหินโอเบลิสก์ แกะสลักจากหน้าผาซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ เป็นแท่งหินมหึมาที่สกัดเกือบเสร็จแล้ว  แต่มีรอยราวจึงทิ้งค้างไว้เช่นนั้น นำท่านเดินทางสู่ คอมออมโบ ชุมชนที่ตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำไนล์ โบ  นำท่านชม วิหารคอม-ออม-โบ  เป็นบริเวณที่มีจระเข้ชุกชุมในสมัยโบราณ นำท่าน นั่งรถเทียมม้าไปชม วิหารเอ็ดฟู  ซึ่งได้รับการยกย่องว่า  เป็นวิหารอียิปต์โบราณที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ที่สุด  

วันที่หก นำท่านเดินทางข้ามไปฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์ ชม หุบผากษัตริย์ เป็นที่ฝังพระศพของฟาโรห์ 63 พระองค์ ชม วิหารฮัคเชฟซุต เป็นที่ประดิษฐานพระศพของ ฟาโรห์หญิงฮัตเชพซุต  รู้จักในนาม “ราชินีหนวด” ฟาโรห์หญิงองค์เดียวในประวัติศาสตร์อียิปต์ ที่รุ่งเรืองมากในสมัยของพระองค์ 

วันที่เจ็ด นำท่านชม มหาวิหารคาร์นัค เป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตัววิหารหลังเดียวมีเนื้อที่ถึง 60 เอเคอร์ นำท่านชม วิหารลักซอร์  ซึ่งสร้างถวายแก่เทพ อมอน-รา กษัตริย์แห่งเทพ  

วันที่แปด นำท่านชมความของ โบสถ์ HANGING CHURCH ซึ่งเป็นโบสถ์ที่ได้รับการตั้งชื่อว่าโบสถ์แขวน เพราะอยู่เหนือประตูเมืองของป้อมบาบิโลน อิสระเลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมายที่ “ตลาดข่านเอลคาลีลี” ตลาดสำคัญทางการค้าขายของพื้นเมืองและแหล่งสินค้าที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดในกรุงไคโร 

วันที่เก้า  คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดิภาพและความประทับใจ 

 กำหนดการเดินทาง

กำหนดการเดินทาง
ราคาท่านละ
23-31 มี.ค.6252,555 บาท
9-17 เม.ย.6256,888 บาท
11-19 เม.ย.62
13-21 เม.ย.62


เดินทางโดยสายการบิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ทัวร์อียิปต์ : กรุงไคโร มหาปีรามิดกีซ่า ซัคคาร่า  9 วัน 7 คืน   แบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้าา

คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเชคโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่ม สีเขียว" นี้เลยจ้าาา
 

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

PEY01

8 วัน 5 คืน กำหนดการเดินทางเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 62 โดยสายการบินอียิปต์ แอร์

 
฿ 58,999 ฿ 58,999
New

PEY04

5 วัน 2 คืน กำหนดการเดินทางเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 62 โดยสายการบินอียิปต์ แอร์

 
฿ 36,999 ฿ 36,999
New

PEY03

6 วัน 3 คืน กำหนดการเดินทางเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 62 โดยสายการบินอียิปต์ แอร์

 
฿ 38,999 ฿ 38,999
New

PEY02

8 วัน 5 คืน กำหนดการเดินทางเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 62 โดยสายการบินอียิปต์ แอร์

 
฿ 58,999 ฿ 58,999
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า