ทัวร์นิวซีเเลนด์ : นิวซีเเลนด์ โอ๊คแลนด์ ไคร้สท์เชิร์ช

รหัสสินค้า : GLN08

7 วัน 5 คืน กำหนดการเดินทางเดือนเมษายน 62 โดยสายการบินไทยแอร์เวย์

รายละเอียดสินค้า

ทัวร์นิวซีเเลนด์ 7 วัน 5 คืน   ทัวร์นิวซีเเลนด์ : นิวซีเเลนด์ โอ๊คแลนด์ ไคร้สท์เชิร์ช  เที่ยวครบ ไคร้สท์เชิร์ช  เมืองฟร้านซ์โจเซฟ รถไฟทรานซ์อัลไพน์  ชมความงดงามของประเทศที่คนนิยมไปมากที่สุด โดยสายการบินไทยแอร์เวย์  โปรแกรมทัวร์ยุโรป ปีใหม่ ทัวร์ช่วงวันหยุด ทัวร์เทศกาล บินดีอยู่ดีสะดวกสบายและอบอุ่นใจกับการบริการจากไกด์มืออาชีพต้องเราเท่านั้น เที่ยวครบไฮไลท์สำคัญ 

  • ไคร้สท์เชิร์ช
  • เมืองฟร้านซ์โจเซฟ 
  • เทคาโป 
  • ทะเลสาบพูคากิ 
  • ควีนส์ทาวน์
  • ชมอุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์
  • ชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์กลาเซียร์
  • รถไฟทรานซ์อัลไพน์

คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเชคโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร"กดปุ่ม สีเขียว" นี้เลยจ้าาาา

โปรแกรมการเดินทาง  

วันที่แรก  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก นำท่านเดินทางสู่ ออกเดินทางสู่อ๊อคแลนด์ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ 

วันที่สอง นำท่านเดินทางสู่ เมืองไคร้สท์เชิร์ช เป็นเมืองที่ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากอังกฤษ เป็นเมืองใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ 

วันที่สาม นำท่านแวะ เมืองแอชเบอร์ตัน ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกของนิวซีแลนด์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เทคาโป ทะเลสาบเทคาโปเป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียง และถือเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ นำท่าน ผ่านอุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก ของเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ที่เต็มไปด้วย ทุ่งหญ้า ภูเขา และทะเลสาบสีสันสวยงาม ผ่านชม ทะเลสาบปูคากิ เป็นทะเลสาบที่มีความสวยงามมากดั่งภาพวาดอีกแห่งหนึ่งของนิวซีแลนด์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ เมืองที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาขนาดใหญ่

วันที่สี่ ออกเดินทางสู่ มิลฟอร์ดซาวน์ โดยผ่านทะเลสาบเตอานาว ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ เข้าสู่เขต อุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ ซึ่งถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ของขั้วโลกใต้ซึ่งมีในลักษณะนี้เพียง 2 แห่งในโลก พร้อม ล่องเรือสำราญมิลฟอร์ด ซาวด์ สัมผัสความงามของธรรมชาติโดยรอบ 

วันที่ห้า นำท่านเดินทางสู่ เมืองวานากา เมืองเล็กๆศูนย์กลางของเกาะใต้ ที่มีทิวทัศน์แสนงดงามมากแห่งหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างทาง ผ่านชมโลกปริศนา PUZZLING WORLD เป็นโลกแห่งสิ่งแปลกประหลาดที่น่าสนใจเดินทางสู่ เมืองฟร้านซ์ โจเซฟ เพื่อ ชมธารน้ำแข็งฟ๊อกกลาเซียร์ ธารน้ำแข็งฟ็อกซ์หรือฟ๊อกซ์กลาเซียร์ มีความสวยงามอยู่ในเขตป่าฝน พบกับความมหัศจรรย์ของธารน้ำแข็งที่เคลื่อนลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษ 

วันที่หก จากนั้นนำท่าน ชมเมืองโฮกิติกะ เมืองเล็กๆตั้งอยู่ริมทะเลเป็นศูนย์กลางทางการค้าของฝั่งตะวันตกในสมัยก่อน จากนั้นเดินทางถึง สถานีรถไฟอาเธอร์พาส ARTHUR’S PASS นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์ เอ็กซ์เพรส ที่สะดวกและสะอาดเหมือนในยุโรปเป็นรถไฟสายเดียวที่เชื่อมผ่านเทือกเขาต่างๆ  

วันที่เจ็ด เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดินทาง


 กำหนดการเดินทาง

กำหนดการเดินทาง
ราคาท่านละ

11 - 17 เมษายน 2562  

92,900.-

12 - 18 เมษายน 2562


เดินทางโดยสายการบิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ทัวร์นิวซีเเลนด์ : นิวซีเเลนด์ โอ๊คแลนด์ ไคร้สท์เชิร์ช 7 วัน 5 คืน   แบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้าา

คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเชคโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่ม สีเขียว" นี้เลยจ้าาา
 

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

DEU35

8 วัน 5 คืน กำหนดการเดินทางเดือนตุลาคม 62 เดินทางโดยสายการบินเอมิเรสท์ แอร์ไลน์

 
฿ 96,000 ฿ 96,000
New

DEU32

9 วัน 6 คืน กำหนดการเดินทางเดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2562 โดยสายการบินไทย

 
฿ 94,000 ฿ 94,000
New

DEU34

9 วัน 6 คืน กำหนดการเดินทางเดือนตุลาคม 62 เดินทางโดยสายการบินไทย

 
฿ 148,000 ฿ 148,000
New

DEU33

10 วัน 7 คืน กำหนดการเดินทางเดือนพฤศจิกายน 62 - มกราคม 63 เดินทางโดยสายการบินไทย

 
฿ 156,000 ฿ 156,000
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า