ทัวร์ไต้หวัน: หนานโถว ไทจง ไทเป (เลสโก สละโสดตัวแม่)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : ZT02 ทัวร์ไต้หวัน

5วัน 3คืน เดือนกันยายน62 - มีนาคม 63 ทัวร์ปีใหม่ โดยสายการบินนกสกู๊ต

หมวดหมู่ : ทัวร์ไต้หวัน

Share

ทัวร์ไต้หวัน 5วัน 3คืน ทัวร์ไต้หวัน: หนานโถว ไทจง ไทเป (เลสโก สละโสดตัวแม่) เที่ยวเพลิน เมืองหนานโถว วัดเหวินหวู่ เมืองไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง เมืองไทเป วัดหลงซาน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว เมืองผิงซี ตึกไทเป101 ซีเหมินติง ชมความงดงามของเมืองที่คนนิยมไปมากที่สุดที่นึง โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ช่วงวันหยุด ทัวร์เทศกาล โดยสายการบินนกสกู๊ต บินดีอยู่ดีสะดวกสบายและอบอุ่นใจกับการบริการจากไกด์มืออาชีพต้องเราเท่านั้น เที่ยวครบไฮไลท์สำคัญ

 • เมืองหนานโถว
 • วัดเหวินหวู่
 • เมืองไทจง
 • หมู่บ้านสายรุ้ง
 • เมืองไทเป
 • วัดหลงซาน
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว
 • เมืองผิงซี
 • ตึกไทเป101
 • ซีเหมินติง


คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเชคโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่ม สีเขียว" นี้เลยจ้าาา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ทัวร์ไต้หวัน: หนานโถว ไทจง ไทเป (เลสโก สละโสดตัวแม่) 5วัน 3คืน แบบละเอียด ๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้าา

 

ตัวอย่างโปรแกรม

วันแรก สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)  

(ทะเลสาบสุริยันจันทรา)


วันที่สอง สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านกาแฟ – เมืองไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

(วัดเหวินหวู่)

 

วันที่สาม ไทเป – วัดเสียไห่เฉิงหวง – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

(วัดหลงซาน)


วันที่สี่ ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (แถมฟรี! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) – ร้านคอสเมติก – ตึกไทเป 101 – ซีเหมินติง

(ตึกไทเป 101)


วันที่ห้า สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น

เดินทางโดยสายการบิน 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ทัวร์ไต้หวัน: หนานโถว ไทจง ไทเป (เลสโก สละโสดตัวแม่) 5วัน 3คืน แบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้าา

 

 

คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเชคโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่ม สีเขียว" นี้เลยจ้าาา