ทัวร์ยุโรป : EAST EUROPE FIESTA ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : GOE10

10 วัน 7 คืน เดินทางเดือนกุมภาพันธ์63 – เดือนเมษายน 63 โดยสายการบินอี.วี.เอ.แอร์

หมวดหมู่ : ทัวร์ยุโรป

Share

ทัวร์ยุโรป 10วัน 7คืน ทัวร์ยุโรป: ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี เที่ยวครบ กรุงเวียนนา กรุงบูดาเปสต์ กรุงบราติสลาว่า เมืองเบอร์โน  กรุงปราก เมืองคาร์โลวี วารี เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ  เมืองมิวนิค เมืองฟุสเซน  เมืองโฮเฮนชวานเกา  เมืองอินส์บรูค ฮัลสตัท เมืองเมลค์ ชมความงดงามของประเทศที่คนนิยมไปมากที่สุด โดยสายการบินไทย โปรแกรมทัวร์ยุโรป ปีใหม่ ทัวร์ช่วงวันหยุด ทัวร์เทศกาล บินดีอยู่ดีสะดวกสบายและอบอุ่นใจกับการบริการจากไกด์มืออาชีพต้องเราเท่านั้น เที่ยวครบไฮไลท์สำคัญ


 • พระราชวังเชินบรุนน์
 • โบสถ์แมทเธียส
 • ป้อมชาวประมง
 • เมืองเบอร์โน
 • ปราสาทบราติสลาวา
 • ปราสาทแห่งปราก
 • มหาวิหาร เซนต์วิตุส
 • เมืองมิวนิค
 • เมืองโฮเฮนชวานเกา
 • เมืองอินส์บรูค
 • เมืองฮัลสตัท
 • กรุงเวียนนา 
 • สะพานชาร์ล
 • ปราสาทครุมลอฟ
 • Senete Square
 • จัตุรัสมาเรียน พลาสท์ 
 • ปราสาทนอยชวานสไตน์ 
 • โรงละครโอเปร่า
 • พระราชวังฮอฟเบิร์ก


คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเชคโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่มสีเขียว" นี้เลยจ้าาาา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ทัวร์ยุโรป : ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10วัน 7คืน แบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้าา

 

โปรแกรมการเดินทาง  

วันแรก กรุงเทพฯ

 (เวียนนา)

 

วันที่สอง กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ

(พระราชวังเชินบรุนน์)

 

วันที่สาม บูดาเปสต์ - บราติสลาวา - Outlet - เบอร์โน

(บูดาเปสต์)

 

วันที่สี่ เบอร์โน - ปราก - ปราสาทปราก

(ปราก)


วันที่ห้า ปราก - คาร์โลวี วารี - เชสกี้ครุมลอฟ

(เชสกี้ครุมลอฟ)


วันที่หก เชสกี้ครุมลอฟ - มิวนิค - ฟุสเซ่น

(มิวนิค)

 

วันที่เจ็ด ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - อินส์บรูก

(ปราสาทนอยชวานสไตน์)


วันที่แปด อินส์บรูค - ฮัลสตัท - เวียนนา

(ฮัลสตัท)


วันนที่เก้า เวียนนา – เมลค์ – สนามบิน

(ฟุสเซ่น)

 

วันที่สิบ กรุงเทพ

(อินส์บรูก)

 

เดินทางโดยสายการบิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ทัวร์ยุโรป : ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10วัน 7คืนแบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้าา

 

คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเชคโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่ม สีเขียว" นี้เลยจ้าาา