ทัวร์ยุโรป : HARMONY OF EASTERN EUROPE ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี

GOE13

10 คืน 7 วัน เดินทางเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม 63 โดยการบินไทย

หมวดหมู่ : ทัวร์ยุโรป

Share

ทัวร์ยุโรป 10วัน 7คืน ทัวร์ยุโรป: ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี เที่ยวครบ กรุงเวียนนา กรุงบูดาเปสต์ กรุงบราติสลาว่า เมืองเบอร์โน กรุงปราก เมืองคาร์โลวี วารี เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมิวนิค เมืองฟุสเซ่น เมืองโฮเฮนชวานเกา เมืองอินส์บรูค เมืองฮัลสตัท ชมความงดงามของประเทศที่คนนิยมไปมากที่สุด โดยสายการบินไทย โปรแกรมทัวร์ยุโรป ปีใหม่ ทัวร์ช่วงวันหยุด ทัวร์เทศกาล บินดีอยู่ดีสะดวกสบายและอบอุ่นใจกับการบริการจากไกด์มืออาชีพต้องเราเท่านั้น เที่ยวครบไฮไลท์สำคัญ


  • พระราชวังเชินบรุนน์
  • โบสถ์สเตเฟ่นส์
  • ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
  • โบสถ์แมทเธียส
  • ปราสาทแห่งปราก
  • สะพานชาร์ล
  • จัตุรัสมาเรียน พลาสท์
  • ปราสาทนอยชวานสไตน์


คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเชคโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่มสีเขียว" นี้เลยจ้าาาา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ทัวร์ยุโรป : ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10วัน 7คืน แบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้าา

 

โปรแกรมการเดินทาง  

วันแรก กรุงเทพฯ

 (เวียนนา)

 

วันที่สอง กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ

(พระราชวังเชินบรุนน์)

 

วันที่สาม บูดาเปสต์ – บราติสลาวา - Outlet – เบอร์โน

(บูดาเปสต์)

 

วันที่สี่ เบอร์โน - ปราก - ปราสาทปราก

(ปราก)


วันที่ห้า ปราก - คาร์โลวี วารี - เชสกี้ครุมลอฟ

(เชสกี้ครุมลอฟ)


วันที่หก เชสกี้ครุมลอฟ - มิวนิค - ฟุสเซ่น

(มิวนิค)

 

วันที่เจ็ด ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - อินส์บรูก

(ปราสาทนอยชวานสไตน์)


วันที่แปด อินส์บรูก – ฮัลสตัท – เวียนนา

(ฮัลสตัท)


วันนที่เก้า เวียนนา – สนามบิน

(ฟุสเซ่น)

 

วันที่สิบ กรุงเทพ

(อินส์บรูก)

 

เดินทางโดยสายการบิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ทัวร์ยุโรป : ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10วัน 7คืนแบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้าา

 

คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเชคโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่ม สีเขียว" นี้เลยจ้าาา