ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน ไทจง หนานโถว [ไทเป เหย่หลิ่ว]

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TNT01

4 วัน 3 คืน เดินทางเดือน ธันวาคม 2562 - มีนาคม 2563 โดยสายการบิน เวียดเจ็ท แอร์

หมวดหมู่ : ทัวร์ไต้หวัน

Share

ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน ทัวร์ไต้หวัน หลากหลายโปรแกรมเที่ยวไต้หวัน ทัวร์ช่วงวันหยุด ทัวร์เทศกาล บินดีอยู่ดีสะดวกสบายและอบอุ่นใจกับการบริการจากไกด์มืออาชีพต้องเราเท่านั้น เที่ยวครบไฮไลท์สำคัญ
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก
 • ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
 • ขนมพายสับปะรด
 • อุทยานเหย่หลิ่ว
 • เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น
 • ตึกไทเป 101
 • วัดหลงซาน
 • ร้านเครื่องสำอางค์
 • ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง
 • ศูนย์สร้อยสุขภาพและDUTY FREE
 • หนานโถว
 • ทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • วัดพระถังซัมจั่ง
 • วัดเหวินหวู่
 • ชิมชาอู่หลง
 • ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย
 • หมู่บ้านสายรุ้ง

 

คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่มสีเขียว" นี้เลยจ้าาาา


อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน  ทะเลสาบสุริยันจันทราแบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้า


ตัวอย่างโปรแกรม

วันแรก กรุงเทพมหานคร –ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติไทจงไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก- ตลาดกลางคืนซื่อหลิน

ทะเลสาบสุริยันจันทรา

 

วันที่สอง ขนมพายสับปะรด-อุทยานเหย่หลิ่ว-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101
(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)-วัดหลงซาน-ร้านเครื่องสำอางค์-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง

ตึกไทเป 101

 

วันที่สาม ศูนย์สร้อยสุขภาพและDUTY FREE -หนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่งวัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย

วัดพระถังซัมจั่ง

 

วันที่สี่ หมู่บ้านสายรุ้ง-ท่าอากาศยานนานาชาติไทจง-กรุงเทพมหานคร

 

อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก

 

โดยสายการบินอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม  แบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้า
คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่มสีเขียว" นี้เลยจ้าาาา