ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน หวานหวาน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตั้นสุ่ย

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : GOT09

5 วัน 3 คืน เดินทางเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563 โดยสายการบินนกสกู๊ต

หมวดหมู่ : ทัวร์ไต้หวัน

Share

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน ทัวร์ไต้หวัน หลากหลายโปรแกรมเที่ยวไต้หวัน ทัวร์ช่วงวันหยุด ทัวร์เทศกาล บินดีอยู่ดีสะดวกสบายและอบอุ่นใจกับการบริการจากไกด์มืออาชีพต้องเราเท่านั้น เที่ยวครบไฮไลท์สำคัญ
  • ตึกไทเป101
  • วัดหลงซาน
  • วัดเทียนหยวน
  • สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ย
  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • ตลาดปลา
  • อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
  • ช้อปปิ้งซีเหมินติง
  • ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 
  • ตลาดคนเดินตั้นสุ่ย

คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่มสีเขียว" นี้เลยจ้าาาา


อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน เซลฟี่ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทราแบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้า


ตัวอย่างโปรแกรม

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW182 : 02.25-07.05,03.45-08.30)

วัดเหวินหวู่

 

วันที่สอง กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – หนานโถว –หมู่บ้านสายรุ้ง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ไถจง – ไนท์มาร์เก็ต 

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

 

วันที่สาม ไถจง – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านพายสับปะรด – ร้าน GERMANIUM – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – ซีเหมินติง

ตึกไทเป 101

 

วันที่สี่ ร้าน COSMETIC – วัดหลงซาน – ตลาดปลา – ตั้นสุ่ย – วัดเทียนหยวน – สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ย – ตลาดคนเดินตั้นสุ่ย 

หมูบ้านสายรุ้ง

 

วันที่ห้า ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW181 : 09.40-12.30,10.20-13.00)

อนุสรณ์เจียงไคเช็ค


 

โดยสายการบิน

 


อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม  แบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้า
คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่มสีเขียว" นี้เลยจ้าาาา