ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน อาลีซาน อาบน้ำแร่ [ซุปตาร์… ทะลุมาเลย อิอิ]

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : TNT05

4 วัน 3 คืน เดินทางเดือน มกราคม - มีนาคม 2563 โดยสายการบิน ไชน่า แอร์ไลน์

หมวดหมู่ : ทัวร์ไต้หวัน

Share

ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน ทัวร์ไต้หวัน หลากหลายโปรแกรมเที่ยวไต้หวัน ทัวร์ช่วงวันหยุด ทัวร์เทศกาล บินดีอยู่ดีสะดวกสบายและอบอุ่นใจกับการบริการจากไกด์มืออาชีพต้องเราเท่านั้น เที่ยวครบไฮไลท์สำคัญ
 • ตลาดเจียเอี้ย
 • เมืองเจียอี้
 • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
 • นั่งรถไฟโบราณ
 • ชิมชาอู่หลง
 • เมืองไถจง
 • ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย
 • ทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • วัดพระถังซัมจั่ง
 • วัดเหวินหวู่
 • หนานโถว
 • ไทเป
 • ตึกไทเป 101
 • ขนมพายสับปะรด
 • ร้านเครื่องสำอาง
 • ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง
 • ศูนย์สร้อยสุขภาพ
 • อุทยานเหย่หลิ่ว
 • เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก
 • MITSUI OUTLET MALL

 

คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่มสีเขียว" นี้เลยจ้าาาา


อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน  ทะเลสาบสุริยันจันทราแบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้า


ตัวอย่างโปรแกรม

วันแรก กรุงเทพมหานคร-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน
 
เมืองเจียอี้-ตลาดเจียเอี้ย
 

ทะเลสาบสุริยันจันทรา

 

วันที่สอง เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ชิมชาอู่หลง-เมืองไถจง
ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย

ตึกไทเป 101

 

วันที่สาม ไถจง-หนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่-หนานโถว-ไทเป
   ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)-ขนมพายสับปะรด-ร้านเครื่องสำอาง 
ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง-แช่น้ำแร่ภายในห้องพัก

อุทยานอาลีซาน

 

วันที่สี่ ศูนย์สร้อยสุขภาพ-อุทยานเหย่หลิ่ว-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น- อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก
MITSUI OUTLET MALL-ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

อุทยานเหย่หลิ่ว

 

 

โดยสายการบิน


อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม  แบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้า
คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่มสีเขียว" นี้เลยจ้าาาา