ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน สำราญ เริงใจ

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : AST01

5 วัน 4 คืน เดินทางเดือนธันวาคม 62 - เดือนมีนาคม 63 โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์

หมวดหมู่ : ทัวร์ไต้หวัน

Share

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน ทัวร์ไต้หวัน หลากหลายโปรแกรมเที่ยวไต้หวัน ทัวร์ช่วงวันหยุด ทัวร์เทศกาล บินดีอยู่ดีสะดวกสบายและอบอุ่นใจกับการบริการจากไกด์มืออาชีพต้องเราเท่านั้น เที่ยวครบไฮไลท์สำคัญ
  • เมืองเจียอี้
  • อุทยานอารีซัน 
  • ป่าสนพันปี
  • แวะชิมชาขึ้นชื่อของอารีซัน
  • เมืองไทจง
  • ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • ฟาร์มแกะชิงจิ้ง

 

คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่มสีเขียว" นี้เลยจ้าาาา


อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน เซลฟี่ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทราแบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้า


ตัวอย่างโปรแกรม

วันแรก   กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองเจียอี้ – ตลาดกลางคืนเจียอี้ wenhua road night market

หมู่บ้านสายรุ้ง

 

วันที่สอง เมืองเจียอี้ – อุทยานอารีซัน – นั่งรถไฟโบราณ – ป่าสนพันปี –แวะชิมชาขึ้นชื่อของอารีซัน- เมืองไทจง- ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 

อุทยานอารีซัน

 

วันที่สาม ผูหลี่-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ฟาร์มแกะชิงจิ้ง – SKYWALK - ไทจง -หมู่บ้านสายรุ้ง –ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต      

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

 

วันที่สี่ หนานโถว–ไทเป – ร้านขนมพายสัปปะรด – เหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ช้อปปิ้งซีเหมินติง  

ช้อปปิ้งซีเหมินติง 


 วันที่ห้า ไทเป – ศูนย์เครื่องประดับGERMANIUM – วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89)- GLORIA OTLET – สนามบินเถาหยวน 

ตึกไทเป 101


โดยสายการบิน

 


อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม  แบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้า
คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่มสีเขียว" นี้เลยจ้าาาา