ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน อาลีซาน ถูกใจมากพี่

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : FT05

5 วัน 3 คืน เดินทางเดือนธันวาคม62 - เดือนมิถุนายน63 โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์

หมวดหมู่ : ทัวร์ไต้หวัน

Share

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน ทัวร์ไต้หวัน หลากหลายโปรแกรมเที่ยวไต้หวัน ทัวร์ช่วงวันหยุด ทัวร์เทศกาล บินดีอยู่ดีสะดวกสบายและอบอุ่นใจกับการบริการจากไกด์มืออาชีพต้องเราเท่านั้น เที่ยวครบไฮไลท์สำคัญ
  • เมืองหนานโถว
  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • วัดเสวียงกวง
  • วัดเหวินหวู่
  • เหวินฮวาไนท์มาเก็ต
  • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
  • นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
  • เมืองเถาหยวน
  • เถาหยวนไนท์มาเก็ต

คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่มสีเขียว" นี้เลยจ้าาาา


อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน เซลฟี่ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทราแบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้า


ตัวอย่างโปรแกรม

วันแรก  กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง 

อุทยานเหย๋หลิ่ว

 

วันที่สอง สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน–เมืองหนานโถว–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเสวียงกวง-วัดเหวินหวู่ --เหวินฮวาไนท์มาเก็ต

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

 

วันที่สาม ชิมชาอู่หลง – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - เมืองเถาหยวน- เถาหยวนไนท์มาเก็ต

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน

 

วันที่สี่ Cosmetic Shop - ชิมพายสับปะรด - อุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น – ศูนย์ germanium ซีเหมินติง

 ซีเหมินติง

 

วันที่ห้า สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง

วัดเหวินหวู่

 

โดยสายการบิน

 


อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม  แบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้า
คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่มสีเขียว" นี้เลยจ้าาาา