ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIPEI

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : BT02

5 วัน 3 คืน เดินทางเดือน ธันวาคม 2562 - มิถุนายน 2563 โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์

หมวดหมู่ : ทัวร์ไต้หวัน

Share

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน ทัวร์ไต้หวัน หลากหลายโปรแกรมเที่ยวไต้หวัน ทัวร์ช่วงวันหยุด ทัวร์เทศกาล บินดีอยู่ดีสะดวกสบายและอบอุ่นใจกับการบริการจากไกด์มืออาชีพต้องเราเท่านั้น เที่ยวครบไฮไลท์สำคัญ

 • ไถจง
 • บ้านสายรุ้ง
 • หนานโถว
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • วัดพระถังซำจั๋ง
 • วัดเหวินหวู่
 • ร้านใบชา
 • ไทเป
 • ร้านขนมพายสับปะรด
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ตึก ไทเป 101
 • ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง
 • ถนนคนเดินซีเหมินติง
 • อุทยานเย๋หลิ่ว
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
 • ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี
 • ศูนย์เครื่องสำอาง
 • ตลาดปลา

 

คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่มสีเขียว" นี้เลยจ้าาาา


อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน  ทะเลสาบสุริยันจันทราแบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้า


ตัวอย่างโปรแกรม

วันแรก สนามบินดอนเมือง
 

บ้านสายรุ้ง

 

วันที่สอง สนามบินดอนเมือง ● สนามบินเถาหยวน ● ไถจง ● บ้านสายรุ้ง ● หนานโถว ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่ ● ร้านใบชา ● ไถจง

ทะเลสาบสุริยันจันทรา

 

วันที่สาม ไถจง ● ไทเป ●ร้านขนมพายสับปะรด ● อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ● ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ● ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ● ถนนคนเดินซีเหมินติง

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

 

วันที่สี่ ไทเป ● อุทยานเย๋หลิ่ว ●หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ●ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี
ศูนย์เครื่องสำอาง ● ตลาดปลา

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

วันที่ห้า ไทเป ●สนามบินเถาหยวน ● กรุงเทพฯ

อุทยานเย๋หลิ่ว

 

 

โดยสายการบิน


อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม  แบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้า
คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่มสีเขียว" นี้เลยจ้าาาา