ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน มหัศจรรย์....Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : BT04

6 วัน 4 คืน เดินทางเดือน พฤศจิกายน 2562 - มิถุนายน 2563 โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์

หมวดหมู่ : ทัวร์ไต้หวัน

Share

ทัวร์ไต้หวัน 6 วัน 4 คืน ทัวร์ไต้หวัน หลากหลายโปรแกรมเที่ยวไต้หวัน ทัวร์ช่วงวันหยุด ทัวร์เทศกาล บินดีอยู่ดีสะดวกสบายและอบอุ่นใจกับการบริการจากไกด์มืออาชีพต้องเราเท่านั้น เที่ยวครบไฮไลท์สำคัญ

 • หมู่บ้านสายรุ้ง 
 • MIHAYARA ICE CREAM 
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • วัดพระถังซำจั๋ง 
 • วัดเหวินหวู่
 • อุทยานอาลีซาน 
 • นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
 • ร้านใบชา 
 • ไถจง 
 • ไนท์มาร์เก็ตไทเป 
 • ร้านขนมพายสับปะรด 
 • อุทยานเย๋หลิ่ว 
 • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น 
 • ตลาดปลาไทเป
 • ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง 
 • พิพิธภัณฑ์กู้กง
 • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 
 • ศูนย์เครื่องสำองค์ 
 • อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค 
 • วัดหลงซาน 
 • ชอปปิ้งซีเหมินติง

   

   

 

คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่มสีเขียว" นี้เลยจ้าาาา


อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน  ทะเลสาบสุริยันจันทราแบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้า


ตัวอย่างโปรแกรม

วันแรก สนามบินดอนเมือง
 

หมู่บ้านสายรุ้ง

 

วันที่สอง สนามบินดอนเมือง ● สนามบินเถาหยวน● หมู่บ้านสายรุ้ง ● MIHAYARA ICE CREAM ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่ ● เจียอี้

อุทยานอาลีซาน

 

วันที่สาม เจียอี้ ● อุทยานอาลีซาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ● ร้านใบชา ● ไถจง ● ไนท์มาร์เก็ต

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

 

วันที่สี่ ไถจง ● ไทเป ● ร้านขนมพายสับปะรด ● อุทยานเย๋หลิ่ว ● ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ● ตลาดปลาไทเป

ทะเลสาบสุริยันจันทรา

 

วันที่ห้า ไทเป ● ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ● พิพิธภัณฑ์กู้กง ● ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ● ศูนย์เครื่องสำองค์ ● อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ● วัดหลงซาน ● ชอปปิ้งซีเหมินติง

อุทยานเย๋หลิ่ว

 

 วันที่หก ไทเป ● สนามบินเถาหยวน ● สนามบินดอนเมือง

 

ตึกไทเป

 

โดยสายการบิน


อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม  แบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้า
คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่มสีเขียว" นี้เลยจ้าาาา