ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน มหัศจรรย์...ไทเป การบินไทย

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : BT07

4 วัน 3 คืน เดินทางเดือน พฤศจิกายน 2562 - มิถุนายน 2563 โดยสายการบิน การบินไทย

หมวดหมู่ : ทัวร์ไต้หวัน

Share

ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน ทัวร์ไต้หวัน หลากหลายโปรแกรมเที่ยวไต้หวัน ทัวร์ช่วงวันหยุด ทัวร์เทศกาล บินดีอยู่ดีสะดวกสบายและอบอุ่นใจกับการบริการจากไกด์มืออาชีพต้องเราเท่านั้น เที่ยวครบไฮไลท์สำคัญ

 • เจียอี้
 • น้ำพุกลางเมือง
 • ตลาดกลางคืน WENHU       
 • อาลีซาน
 • นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน
 • ชิมชาอู่หลง  
 • MIYAHARA ICE CREAM
 • ฟ่งเจี๋ยไนท์
 • มาเก็ต
 • หมู่บ้านสายรุ้ง
 • ทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • วัดเหวินหวู่
 • วัดพระถังซำจั๋ง
 • เจียงไคเช็ค
 • ร้านขนมพายสับปะรด
 • ตึกไทเป 101
 • ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium
 • อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว
 • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
 • ศูนย์เครื่องสำอาง    

 

คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่มสีเขียว" นี้เลยจ้าาาา


อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน  ทะเลสาบสุริยันจันทราแบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้า


ตัวอย่างโปรแกรม

วันแรก กรุงเทพ •  สุวรรณภูมิ • เจียอี้ • น้ำพุกลางเมือง • ตลาดกลางคืน WENHU           
 

หมู่บ้านสายรุ้ง

 

วันที่สอง เจียอี้ • อาลีซาน • นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน • ชิมชาอู่หลง  • MIYAHARA ICE CREAM • ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต

อุทยานอาลีซาน

 

วันที่สาม หมู่บ้านสายรุ้ง • ทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดเหวินหวู่ • วัดพระถังซำจั๋ง • เจียงไคเช็ค • ร้านขนมพายสับปะรด • ตึกไทเป 101     

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

 

วันที่สี่ ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium • อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น •  ศูนย์เครื่องสำอาง    

ทะเลสาบสุริยันจันทรา 

 

 

โดยสายการบิน


อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม  แบบละเอียดๆ กดที่ "ปุ่มสีแดง" เลยจ้า
คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คโปรฯ เช็คสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านทางไลน์ การันตี ตอบเร็ว ตอบไวกว่าใคร "กดปุ่มสีเขียว" นี้เลยจ้าาาา